אאא

11 חודש לפטירת פוסק הדור: המונים השתתפו בסוף השבוע בעצרת התעוררות לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בעיר פרדס חנה בהשתתפות הרשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי אברהם יוסף והגאון רבי דוד  צדקה - רבה של פרדס חנה.

בדברים שנשא הגר"א יוסף בעצרת סיפר איך יצא הספר הראשון של אביו מרן הגר"ע יוסף ואמר: "חיינו בעניות נוראה, אמא ע"ה הייתה מוכרת כל מיני דברים שהם היו מותרות, בשוק ואת הכסף הייתה חוסכת במחשבה שיוכלו לקנות לילדים דירות בבוא היום, יום אחד ראתה את מרן בוכה ושאלה אותו מדוע? אמר לה 'אני מרגיש לא טוב, אני פוחד להסתלק מן העולם בלי שהוצאתי ספר אחד לאור, מי יטפל בספרים שלי', בכה מרן".

"כששמעה זאת היא לא דיברה. נכנסה לחדר והוציאה 200 לירות שהספיקה לחסוך אמרה לו קח. לך תדפיס, מיד אורו עיניו ושב לתלמודו. וכך חיבר את ספרו הראשון עד שזכה לחבר עשרות ספרים אשר הם אבן יסוד בכל בית יהודי", סיפר הגר"א יוסף"