אאא

"את התורה הקדושה לא יוכלו לבטל. מי שינסה לפגוע בתורה יצא בביזיונות גדולים", כך הגיב האדמו"ר המוהר"ש שיק מיבניאל בעניין גזירת הגיוס שמרחפת על עולם התורה.

הרב שיק נשאל על ידי אחד מתלמידיו: "מה דעתו של הצדיק בעניין מה שקורה עכשיו בארץ ישראל, שעומדים לגזור גזירות על הציבור החרדי ועל עולם התורה".

"האם יש ממה לחשוש, והאם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לבטל את הגזירות האלו?" כתב השואל לרב.

האדמו"ר השיב: "כבר עמדו על עם ישראל במשך אלפיים שנות גלותינו מי שעמד וכו', ורצו לבטל מעם ישראל את התורה וכו', וגזרו כל מיני גזירות רעות וכו', מה היה הסוף? שהתורה הקדושה נשארה חזקה, ושומרי התורה נשארו חזקים ביהדות, ובלימוד התורה הקדושה, וכל אלו שרצו לבטל אותם מקיום מצוות מעשיות ומלימוד התורה הקדושה וכו', נתבטלו לגמרי ונעשו כלא, ונשכח זכרם מעל פני האדמה".

לסיום כתב הרב שיק: "לא להתערב בפוליטיקה של שקר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואת התורה הקדושה לא יוכלו לבטל, אדרבה מי שירצה לגעת בזה, לבסוף הכל יתבטל ויתפורר כלא היה וכו', ואלו שרצו לשים רגלים נגד לומדי התורה וכו', יצאו בבזיונות גדולים, ויתבטלו לגמרי".