אאא

הדו"ח שמפרסם הביטוח הלאומי, ומתייחס למספר העוברים בין הקופות, מלמד כי ברבעון האחרון עברו בין קופות החולים כ-25 אלף אזרחים. יותר משליש מהם עברו לקופת חולים מכבי. באותה מידה רושמת מכבי הישג בכך שמספר העוזבים אותה נמוך משאר כל הקופות.

הנתון הזה שמתפרסם לאחר שהאוצר ניסה להכניס לחוק ההסדרים סעיף המחייב את כל אזרחי המדינה בתשלום דמי בריאות חודשיים, כך שגם אלו שאינם עובדים יאלצו לשלם את מס הבריאות. אך מאידך, ביקש האוצר לתת לקופות החולים את הסמכות להעניק הנחות למבוטחים. מה שעורר ביקורות בוועדת הכספים, שכן עלה החשש שהקופות, ברצונן לגייס לקוחות נוספים, יבחרו להעניק הנחות למצטרפים חדשים, בניגוד לחוק.

בסיכום נתוני הביטוח הלאומי ניתן לראות שמכבי רושמת את הגידול הגדול ביותר, סך הכל הצטרפו אליה 9,358 לקוחות, ועזבו רק 3,819, מה שמצביע על מאזן לקוחות חיובי. מן ההכרח שעובדה זו מאשרת את הנתון שמכבי מפרסמת לאחרונה, בדבר רמת שביעות הרצון והנאמנות של לקוחותיה.

מאידך, גם מאוחדת לא טומנת את ידה בצלחת, וגם היא רושמת מאזן חיובי לטובת המצטרפים. שכן מאוחדת גדלה ב-1,695 לקוחות. מאחור נותרו שתי הקופות האחרות, ה'כללית', עם מספר עוזבים גבוה – 10,880 לקוחות, ו'לאומית' עם 7,561 עוזבים.

בתגובה למלחמה הניטשת בין הקופות במאבק לגיוס לקוחות חדשים, במיוחד במגזרים החרדי והערבי. אומרים גורמים במכבי: "על המדינה לפעול להגברת התחרות בין קופות החולים תוך אכיפה תקיפה וקפדנית של חוקי המדינה ותקנות חוק בטוח בריאות ממלכתי בכל הקשור לפעולות המותרות לגיוס מבוטחים חדשים".