אאא

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז ירושלים במשרד הפנים, בראשותה של הגב´ רות יוסף, אישרה הבוקר את התוכנית להקמת בית מלון חדש בעיר, במתחם "מכון הסיבים" הנמצא בפתח רחוב עמק רפאים בתחילתה של שכונת המושבה הגרמנית.

מדובר במתחם היסטורי שהוקם בידי מתיישבים טמפלרים שבאו מגרמניה בסוף המאה ה-19, הקימו את שכונת המושבה הגרמנית, ובתחילתה רצף של כמה מבנים גדולים ששימשו כמבני הציבור של הקבוצה באזור, ושם גם נהגו להתכנס, אחרי עלייתו של הצורר היטלר לשלטון כדי לקיים כינוסי תמיכה באיש ובדרכו.

להנהגת המנדט הבריטי בארץ ישראל של אז, נודע על ההתכנסויות האלו ובתגובה הם גירשו את כל בני המשפחות הטמפלריות מארץ ישראל.

ההתיישבות הטמפלרית שהביאה להקמת המושבה הגרמנית כללה בסוף המאה ה- 19 כ- 25 בתי מגורים והיוותה את אחד מארבעת המוקדים הטמפלריים בארץ.

בתקופת המנדט הבריטי, אחרי גירוש בני המסדר מן הארץ הפכו המבנים שהתפנו למשרדים של שלטון המנדט והחל משנות ה-60 שימשו את "מכון הסיבים" הישראלי, דבר שתרם לשימורם. בעשרים השנים האחרונות המתחם כמעט ריק, וכאמור, עתה הוחלט להקים שם מלון.

התכנית, חלה על שטח של כ-7 דונם בצומת הרחובות דרך בית לחם ועמק הרפאים המהווה את שער הכניסה למושבה הגרמנית והכולל בתחומו מספר מבנים טמפלרים - החשוב ביניהם הוא בית העם ושני מבנים של בתי הספר הראשון בשכונה, המיועדים לשימור .

התכנית מציעה שימור מלא של בית העם וסביבתו - כולל עצים מרהיבים לשימור - אשר ייועד, בין היתר, לפעילות ציבורית לשימוש ולרווחת תושבי העיר והשכונה. כן מציעה התכנית בינוי המשלב בין החדש וההיסטורי ע"י הקמת מבנה חדש למלון בן כ-200 חדרים, בגובה של 8 קומות מעל רחוב דרך בית לחם, שימור שני מבני בית הספר ההיסטוריים והסבתם כחלק מהמלון. בנוסף, מציעה התכנית הקמת אגף חדש שיהווה את אגף הכניסה המרכזי למלון.

כמו כן, מציעה התכנית יצירת 18 יח"ד בגובה של 3 קומות וקומה רביעית מובלעת בחלל גג הרעפים, מעל מבנה קיים ושימורו כגוש וחזית אחידים במראה.