אאא

בשכונות החרדיות בירושלים ובית-שמש הכריזו מלחמה על "כת השאלים". מודעות ענק שנתלו בריכוזים החרדיים מבשרות על ועד מיוחד שייאבק בתופעה.

לטענת העומדים בראש המאבק, בקרב חברות הכת התרחשו מקרים חמורים של התעללויות בילדים, לשם "חינוך".

המודעות זועקות: "הצילו! הצילו! ירושלים ובית שמש זועקות, על כת חדשה של נשים אכזריות המאמללות והורסות שלום בית בבתים רבים, ומסכנות חיים ואינן חסות על עלולים וילדים".

היוזמים קוראים ל"מחאה אדירה על החינוך למרידה במסירת התורה ומעתיקי השמועה, ועל נתינת עצות טמאות פסולות ואסורות, והנהגת קבוצה והכל במסווה של 'קדושה יתירה'.

"שומו שמים על אפיקורסות זאת. זעקת הריסת הבתים וחינוך הילדים עולה עד השמים. זעקת בעליהם המיוסרים לא נותנת לנו מנוח.

"אנשי ירושלים ובית שמש  - לא נפקיר את דמם של אחינו. נחרים את הנשים המנהיגות את הכת הסוררת ונפרסם את שמם וכתבותם". 

אנשי הועד לא מהססים לנקוט במילים קשות, בהתאם למעשים המיוחסים לנשות הכת: "ולא ננוח ולא נשקוט עד אשר יחדלו לנעוץ את צפורנהם הטמאות ודעותיהם הכוזבות בבתים אחרים. אנא, חזרו לשטוף רצפות ולנקות כלים והשאירו לגדולי התורה והיראה ולרבנים היושבים על מדין להנהיג ולפסוק פסקים".

בתחתית המודעה, מתפרסם מספר "הקו החם" של הועד, באמצעותו יהיה ניתן למסור מידע על נשים שמתעללות בילדיהם ומשתייכות לאותן כתות.

יצוין כי מעוזם של כתות נשים אלו הם במרכז ירושלים, וברמה החרדית בבית שמש.

לפניות לכתב: fux@kikar.net