אאא

העדה החרדית יוצאת שוב נגד המכון לרפואה משפטית אבו כביר.

במכתב חריף שהוציא הבד"צ בימים אלו, נכתב בין-היתר: "נחרדנו לשמוע כי מתי ישראל היו נתונים במשך שנים רבות בבזיון נורא במרתפי המעבדה הפתלוגית באבו כביר ולא נתנו לקבורה רבות בשנים, ועתה כאשר נודע הדבר רוצים להביאם לקבורה וברצונם להשאיר אצלם חלקים ולא להחזיר את כל החלקים שברשותם כדי להביאם לקבורה בחלקת קבורתם של הנפטרים.

"אין זה כי אם עוד פרק במסכת התעללות השלטונות במתי ישראל רח"ל ובמלחמה הכוללת נגד דת תורתנו הקדושה לעקור האמונה בהשארת הנפש ובחיוב מצוות קבורה כהלכה".

עוד הם כותבים: "חובתינו להרעיש עולמות על כך וכל מי שביכולתו לפעול צריך לעשות ככל הצורך כדי שיבואו הנפטרים לקבורה בשלימות בחלקת קבורת בלי התחכמויות והיתרים מדומים".

המכתב מגיע לאחר כוונת המכון באבו-כביר להוציא פיסות קטנות של בשר מאברים שנמצאים במכון, בטענה שיש להם "היתר מרבנים".