אאא

המלחמה נגד ביטאון 'דגל התורה' העיתון 'יתד נאמן' נמשכת ובגדול.

בשעות האחרונות מתפרסמות ברחבי ירושלים ובני ברק מודעות חריפות נגד העיתון בעקבות טענה כי החתימה של מרן הגרי"ש אלישיב נגד עיתון 'משפחה' - מזוייפת.

במודעות שמתפרסמות נכתב תחת הכותרת: "חוצפא יסגא" - "לבלרי יתד נאמן ממשיכם להעיז פנים נגד גדולי ישראל והרהיבו עוד לזייף חתימותיהם. יתד נאמן בגמטריא טינופת, חוסו על נפש ילדכם וצאצאיכם אל תכניסו יתד נאמן במפתן דלתיכם, אל תכניסו שנאה, מחלוקת, ריב ומדון לביתכם אל תכניסו דעת כזבים תכנים פסולים ולשון הרע לבתיכם, יתד נאמן-מצוות ביעור", נכתב במודעות החריפות בירושלים.

במודעות נוספות שמתפרסמות נכתב "שקרנים זייפנים מחוצפים!", "רשכבה"ג  מרן רבינו הגדול שליט"א שרוי בצער ובחולשה נוראה ולברלי 'יתד נאמן' עושים בביתו כבשלהם רח"ל, לא די להם שהפיצו לאחרונה חתימת יד קודשו לכל דיפכין בשלל ענינים העומדים על הפרק!" ,"לא די להם שמסלפים דברי קודשו ומשמיעים דעותיהם בכלי התקשורת החילונית בעינין קווי המהדרין, חינוך וכו', ענינים שדעתו של מרן שליטא ידועים לכל ומשקרים למען מטרותיהם הניזולות והאיטרסנטיות, ידע הציבוא את אשר לפניו".

יצוין כי מודעות נוספות מתפרסמות שבהם 'חושפים' איך מקבלים המלצה ממרן הגרי"ש ומי 'עומד' מאחורי זיופי החתימות.