אאא

ממשל אובמה צפוי להוריד האבטלה לרמה של כ-6% בלבד. את התחזית האופטימית הזו מספק בני מוזס, מנכל כוון בית השקעות, בסקירה שפרסם.

עוד מעריך מוזס כי מחירי המתכות היקרות יירדו והגז הטבעי צפוי להחליף את הנפט בתחבורה הכבדה בארה"ב. "חולשת הדולר גורמת להתחזקות מחירי הסחורות בכלל ושל הזהב, כסף, פלטינה, פלדיום בפרט אלה המוגדרים כמתכות יקרות. במקביל לעלייה במחירי המתכות היקרות נוסקים גם מחירי הנפט והם ממשיכים לעלות בשבועות האחרונים ביתר שאת עקב המהומות בלוב וכתוצאה מפיצוץ אחד ממקורות הנפט החשובים במדינה זו בשבוע שעבר. העלייה במחיר הנפט מתרחשת חרף הבטחותיהן של סעודיה וכווית ויתר מדינות המפרץ להשלים את המחסור וניסיונותיהן אכן לעמוד בהבטחה זו".

"אנו משוכנעים כי קרנות הגידור המפולפלות נכנסו להשקעה מסיבית הן במתכות והן בנפט ומחריפים את המגמה במשבר הנפט והסחורות ואין זה משנה באיזה כיוון הן תבחרנה. את חולשתו של הדולר יש לייחס לכך שהיא משרתת את האינטרס של ממשל ארה"ב לדולר זול כאשר הוא הציב לעצמו יעדים ברורים ואגרסיביים להגדלת הייצוא, להקטנת היבוא (בעיקר מסין) להגדלת התל"ג, ליצירת מקומות עבודה רבים עבור מיליוני המובטלים וכמובן הורדת מאסיבית של שיעור האבטלה. ירידה באבטלה לכוון ה-6% היא משאת נפש לממשלו של אובמה במיוחד כאשר בשנה הבאה, בנובמבר 2012, הוא יציב עצמו לבחירות מחדש".

המבחן הכי חשוב של אובמה יהיה שיעור האבטלה. הגברת מקומות התעסוקה למובטלים תגדיל באופן משמעותי גם את גביית המיסים ותסייע להקטנת הגרעון התקציבי של ממשלת ארה"ב (כאשר למדנו מהפרסומים השבוע כמה הוא בעייתי כאשר הרפובליקנים סירבו לאשר את התקציב החדש). זה כשלעצמו עשוי להביא להתחזקותו של הדולר. בעתיד במצב של ירידה ניכרת באבטלה לא יהיה זקוק יותר המשק האמריקני לזריקות עידוד באמצעות הורדות ריבית. ככל שכלכלת ארה"ב תשתפר כך ילך ויגדל הסיכוי להעלאות ריבית לקראת סוף שנה זו ואף ייתכן שעוד קודם לכן, אומר מוזס.

המתכות יירדו, הדולר יתחזק

"במקרה כזה הכול יתהפך. מחירי הסחורות ירדו הן בשל התחזקותו הצפויה של הדולר והן בשל חלופות השקעה טובות יותר כאשר המשקיעים יקבלו ריבית גבוהה יותר ויעדיפו חלופה זו על פני השקעה במתכות היקרות. התשואה על האג"חים ל-10 שנים בארה"ב היא כיום סביב ה-3.5% ומאחר ואין סיכוי להורדת הריבית אלא קיימת ציפייה הפוכה להעלאתה לקראת סוף שנה זו – אזי על מנת שאותם אג"חים יתאימו עצמם למציאות החדשה הן ירדו מערכן וזאת כדי לגרום להעלאת התשואה שתתאים לסביבת ריבית גבוהה יותר ובכדי ליצור אטרקטיביות במסחר בהן".

"הצפי הוא שלאחר מספר העלאות ריבית , משקיעים יעדיפו את האגח"ים הקצרים והארוכים בסביבת ריבית גבוהה. מצב זה יגרום באופן טבעי לירידות מחירים במתכות היקרות כאשר לא מעט גופים גדולים ומשקיעים מוסדיים בחרו להשקיע במתכות יקרות ורכשו סחורות במחירים נמוכים בתקופה בה הריבית בארה"ב הייתה סביב האפס. כעת ברמות מחירים גבוהות יותר צפויים אותם משקיעים למכור את מרכולתם במטרה לממש רווחים".

בהתייחסות למחירי הנפט אומר מוזס כי "קיימת סבירות גבוהה שבשבועות הקרובים תיפול ההכרעה בנושא לוב וייתכן כי אספקת הנפט תחודש דבר אשר יגרור ירידה מיידית במחירי הנפט לכוון ה-100 דולר לחבית ואף פחות מכך. בארה"ב בוחנים כיום המרה של נפט בגז טבעי לשימושים שונים בתעשייה ובתחבורה כיוון שברשותה מאגרי גז טבעי קיימים ונגישים וכן בשל העובדה כי מחיר הגז נמוך בכ-50% ממחיר הנפט לכל יחידת אנרגיה".

יש לציין כי 70% מצריכת הדלק בארה"ב מיועדת לתחבורה כאשר 40% מתוכה מיועדים למשאיות הובלה כבדות העושות דרכן לאורכה ולרוחבה של ארה"ב. "יש כוונה לעודד את ענף המשאיות לעבור לשימוש בגז ולהמיר את מנועי הדיזל לגז. ככל שהמרה זו תצבור תאוצה אזי נהיה עדים לירידה משמעותית במחירי הנפט, הוזלה שתהיה ארוכת טווח וברת קיימא. שימוש בגז טבעי יקטין באופן ניכר בהוצאות מטבע זר בארה"ב ותשפר את מאזן המסחרי שלה".