אאא

מנהל מאוחדת מחוז ירושלים, ר´ יהודה עליאש התקבל בימים אלה במעונו של הגרי"ש אלישיב שליט"א, שבירכו והודה לו על עזרתו המיוחדת במקרים בהם נדרש לעמוד לימין מבוטחי הקופה.

במפגש השתתף הרב אריה דביר, מנאמני ביתו של הגרי"ש אלישיב.