אאא

ים של נפט בשמן: חברת ACC, שותפתה של חברת מנופים בחברת שמן הודיעה למנופים כי על פי דוח המשאבים המותנים (Contingent Resources) שקיבלה ACC מחברת NSAI, המשאבים המותנים בתגלית "ים" (אחד מאתרי הקידוח הקיימים בפרויקט שמן הנמצא כ-16 ק"מ מערבית לאשדוד) כוללים: על פי האומדן הכמויות הטוב ביותר (בהסתברות של 50%) 120.405 מיליון חביות נפט, על פי האומדן הגבוה (בהסתברות של 90%) מדובר בכמות של 287.220 מיליון חביות ועל פי האומדן הנמוך (10%) ישנם בתגלית ים לא פחות מ-33.543 חביות נפט. כך על פי ההודעה שמסרה החברה לבורסה הבוקר (ה´). בנספח להודעה מפורט חישוב תזרים המזומנים הצפוי מהאתר מהוון לפי 10% ולפיו בהיסתברות של 50% יניבו כ-3.1 מיליארד דולר. לבקשת ACC ערכה NSAI הערכה של ממוצע הפוטנציאל הכלכלי (Gross Mean Resources) של המאגר על בסיס מודל ה-PRMS והוא מוערך ב-142.441 מיליון חביות. הערכה זו תואמת את ההערכה של ACC כפי שפירסמה ב-16 בפברואר.