אאא

אחרי ארבע שנים בתפקיד, הרב שלמה דיכובסקי סיים את תפקידו כמנכ"ל בית הדין הרבני, לאחר שנבחר לתפקיד על ידי הוועדה למינוי דיינים, במקומו של סגן שר הדתות הנוכחי. עם פרישתו מהתפקיד, לא מונה לו מחליף, ועתה שרת המשפטים ציפי לבני בוחנת מספר מועמדים לתפקיד.

בהודעה שיצאה ממשרד המשפטים נכתב כי "שרת המשפטים רואה חשיבות רבה בזהותו של מנכ"ל לבתי הדין הרבניים". לדבריה, "מדובר בתפקיד בעל משמעויות שהן לא רק ניהוליות אלא מהותיות שלהן על חיי היומיום של מילוני אזרחים בישראל".

"שרת המשפטים לבני מבקשת למנות לתפקיד אדם ראוי מבחינת עמדותיו המהותיות וגם מבחינת יכולות הניהול". נאמר.

במשרד המשפטים אומרים כי הסיבה לאי-מינויו של אדם חדש לתפקיד נעוצה בוויכוח בין המשרד לבין הרבנות הראשית שעד עתה לא הצליחו לגשר על הפערים.

ומשום כך, עד למינוי מנכ"ל קבוע, החליטה שרת המשפטים ציפי לבני כי מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, תישא באחריות האדמיניסטרטיבית בלבד על בתי הדין הרבניים, בדיוק כפי שבסמכותה הניהול האדמיניסטרטיבי של בתי הדין השרעיים.