אאא

בעת האחרונה, מאז החל הרב חיים אמסלם לגלות את דעתו ברבים, נדהמתי כמו רבים לגלות את דעותיו הניציות.

מילא לו היו דעותיו שונות מרבני אשכנז - ניחא, אך צורב לגלות שגם מרבני ספרד - עליהם גאוותו - הינו משנה.

לא אכנס לדון כאן בשלל הנושאים כבדי המשקל אותם העלה הרב אמסלם במאמריו האחרונים.

אולם קו אחד עובר כחוט השני בין כל מאמריו, והוא טיפוח מוסד הנחיתות הספרדית במסווה של 'גאווה ספרדית'.

אכן, לצערינו יתכן וישנה אי-איזו הפרדה כל שהיא ובמוסדות המיועדים לאשכנזים ישנם ספרדים שאינם מתקבלים, אך כל בר דעת יודע כי כפי שבעמנואל כבר הוכח לעין כל - ההפרדה היא בעיקר דתית ולא עדתית.

תראו לי בחור טוב אשר אינו מתקבל למוסד אשכנזי, אין! ומה עושה הרב אמסלם מול טענה כזאת? מתחיל לשאוג, 'אוי להם לאותם הספרדים שהולכים למוסדות אשכנזים, הורסים הם את מאבקינו'.

כבוד הרב, אם עד אמש חשבתי שהינך עושה זאת מיצרים אפלים, אמש נפל דבר, כאשר קראתי את דבריך המתריסים.

בניסיון כושל לשכתב את הסטוריית חורבן יהדות ספרד בארץ הקודש, תיארת את המאבק בין החילונים לליטאים האשכנזים אשר ניסו כל אחד לגרור אתכם לכיוונו.

איני מדבר על ההשוואה ההזויה בין שני הצדדים, אלא ממסקנת דבריך בה זעקת, 'הגיע הזמן לחזור למורשת אבות', 'כולנו נהיה כאבותינו', 'ללמוד ולנהוג כמוהם', 'עזבו נא את האשכנזים הרעים'.

פה נתגלתה טעותך המרה.

במחילה מכבודך רבינו, הדור השתנה! בחור ספרדי בימינו, לעולם כבר לא יוכל לחזור לנהוג כמורשת אבותיו במרוקו, לא בלבוש ועל אחת כמה וכמה לא בהנהגה, כפי שגם האשכנזים עצמם אינם נוהגים כאבותיהם בפולין. הזמנים חלפו.

שואה וחורבן אמיתי תחולל באם תנסה להחזיר את הנוער של היום לעבר! גם במהדורת החינוך הנוכחית בקושי מחזיקים אותם שומרי תורה ומצוות, התפאורה השתנתה ואיתה כל צורת החיים. ממילא כאשר קורא אתה, לא להיכנס למוסדות אשכנזים, מאי הכרת המציאות הינך מדבר.

ישנה מעשיה מפורסמת, באותו ספרדי שהצליח לשכנע ראש-ישיבה אשכנזי לקבל את בנו, לאחר שבשעה טובה חתמו על המוגמר. לחש האבא הספרדי לראש-הישיבה, 'אבל אנא ממך במטותא, אל תקבל עוד ספרדים לישיבה, רוצה אני שבני ילמד בישיבה אשכנזית'..

נראה שהמסר פשוט וצורב. ככל הנראה, בסופו של יום, יש משהו בחינוך הספרדי שפשט את הרגל, לא יעזור כהוא זה לקבץ כולם בעקשנות לישיבה ספרדית אחת, למרות שזוהי שאיפתם של אשכנזים רבים.

***

מן הסתם הרב תמה על דברי, איככה אני מעיז להטיל דופי בחינוך הספרדי עתיק היומין, אז הנה ראייה קטנה מתוך דבריך אמש, שתוכיח על רגל אחת את מהות ההבדלים בין הגישות והישיבות.

לאורך שורות ארוכות, הוצאת אמש במאמרך פסוקים וקטעי גמרא מהקשרם והכל במטרה להוכיח כי אין צורך כלל באברכים שישבו וימשיכו ללמוד כל חייהם. אדרבה, הסברת בטוב טעם, התורה לא מפחדת ומוחלת לשפחתה ה'עבודה'.

בנסיון נואש להחניף קצת לחילונים המגדפים אותנו השכם והערב על כך שאיננו מעורים בחברה הישראלית, לא ככח עזר ולא ככח עבודה, קראת במאמרך למצא את נתיב הזהב בין היהדות לחברה הישראלית.

אוי זה כואב!

הצלחת במחי טור אחד למחות שורה של דיעות קדומות מוערכות עליך, הרי זוהי בעצם שורש נקודת ההשקפה האשכנזית האוחזת בלימוד התורה והעיסוק בה כדגל וענן ההולך לפני המחנה.

לרגע אחד לא יעלה על הדעת האשכנזית לומר, 'להתערות בחברה הישראלית ובכח העבודה', אדרבה ואדרבה, גם אם זה צורם לחילונים ומעורר בהם כאב ומרמור, על זה גאוותינו, ללכת בדרכינו מבלי לשנות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לא ליצור כלאים, מין דרך שעטנז, ואצטט מדבריך: נתיב המשלב יחדיו השתתפותנו בחברה והתערותנו בה ככוח מועיל ומוביל, ותורם את חלקו לבנייתה וחוסנה בכל התחומים, יחד עם היותנו דגם ודוגמא ליהדות אותנטית, המדקדקת במצוות, ושומרת על מסורתה העתיקה ומנהגיה המיוחדים.

***

מיותר לציין שאילו עלה בדעתי ולו לרגע שדעתך משקפת את דעת כל רבני ספרד, הרי שלא הייתי מעיז לפצות פי מול שרפי קודש שכאלה.

אולם ממאמריך האחרונים נראה כי דעתך שונה משלהם כמטחווי קשת, הן בהלכה והן בהשקפה וחבל, כי שוב הינך סוטה מהדרך הישנה - להיכנע בפני הרבנים.

אסיים בקריאה נואשת לאחיי בני עדות המזרח: אנא הפסיקו עם מיסוד מוסד הנחיתות הספרדית! די להרס העצמי המטופח בידי גורמים הרואים עצמם כרבנים בעלי דיעה!