אאא

רבי פנחס אבוחצירא, בנו של ה'בבא אלעזר', ממשיך בסבב ביקורים בבתי גדולי ישראל.

הגרמ"צ ברגמן אמר לרבי פנחס ואחיו רבי עמרם שהגיעו אליו הבוקר: "עול כבד נפל עליכם, בתורה ובחסד תנוחמו. הדביקות בתורה ובהגברת היהדות תנחם אתכם". 

הגר"ש מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז' אמר לבניו של המקובל: "הכאב הוא גדול מנשוא וכל יום ויום הכאב מתגבר, אבל חייבים להמשיך הלאה. רבי פנחס צריך להנהיג את הקהילה ביד רמה".