אאא

ועדת הפנים והגנת הסביבה, אישרה הבוקר לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס´ 31) (הפעת מעלית שבת), התשע"א – 2011 של חברי הכנסת אורי אורבך, הרב חיים אמסלם ואיתן כבל.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי בבית משותף שיש בו מעלית אחת, יוכלו רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון שבת במעלית ולהפעילה כ"מעלית שבת" בזמנים עליהם יחליטו רוב בעלי הדירות, ובלבד שההחלטה לגבי זמני ההפעלה תתחשב בכלל משתמשי המעלית ובצרכיהם.

במהלך הדיון היום, הוצע כי החוק יחול גם על בתים משותפים בהם יש שתי מעליות ובאף אחת מן המעליות אין עדיין מנגנון פיקוד שבת.

כלומר, רוב בעלי הדירות יוכלו להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת באחת מן המעליות.

העלויות בגין התקנת מנגנון פיקוד השבת, לפי הצעת החוק שאושרה הבוקר, יחולו על הדיירים שביקשו את התקנת המנגנון.

החוק אושר, פה אחד, לקריאה שנייה ושלישית, ויועבר בקרוב אל המליאה להצבעה.