אאא

פעם בא לביתו של רבי דוד בר שמואל בעל ה"טורי זהב" איש עני. הוא התחנן לתרומה של מטבע זהב אחת. הרב, שהיה מאוד עני, לא מצא אפילו פרוטה ומטבע זהב? בוודאי שלא. הרי מוכרחים לעזור לפונה!

מה עשה? לקח את הגביע של שבת, ונתן לאיש המסכן. אמר לו: קח את הגביע הזה אל פרנס העיר, ותבקש ממנו שימשכן את הגביע תמורת המחיר של מטבע זהב. אתה תשתמש במטבע, ואני בעתיד , אשחרר את המשכון.

האורח הנדהם, לא היה מסוגל לפצות פיו מרוב הפתעה. "מתי יחזור אליך הגביע?" התעניין האורח.

השיב לו רבי דוד: בערב שבת אקבל את משכורתי וכך אוכל לפדות את הגביע.

שתי מטבעות זהב

האורח, לקח את הגביע של הרב המפורסם, הביאו לקופת הגמ"ח של פרנס העיר, וביקש תמורת הערבון שבידיו לא אחד, אלא שני שקלי זהב!. וכמובן קיבל.

בסוף השבוע, שלח הרב שקל זהב בידי תלמידו, כדי להחזיר את הגביע היקר.

אמר הפרנס לתלמיד: תמורת הגביע של הרב נתנו לאיש שהיה כאן בתחילת השבוע הלוואה של שני שקלים! לא נוכל להחזיר לך את הגביע בתמורת שקל אחד!

התלמיד הזדעזע. האם העני ניצל את התמימות של הרב?

הוא הגיע לביתו של רבי דוד וסיפר לו מה שקרה. והצדיק? כל כך שמח. פניו קרנו ממש! , הוא הוציא מכיסו שקל זהב נוסף שיועד לצרכי הבית, ושלח את התלמיד לשלם לקופת הערבון.

כמה טוב שלא היה לי -  ככה נתתי יותר

למה אתה כל כך שמח? שאל התלמיד.

אמר הרב: זכות גדולה היא בשבילי. אותו אדם, היה כנראה זקוק בדחיפות לשני שקלי זהב. אלא שהוא כל כך התבייש לבקש. לכן ביקש ממני רק שקל אחד.

אבל השמחה שלי עוד הרבה יותר גדולה. עכשיו אני שמח על זה שלא היה לי כסף לתת לו. כי אם היה לי כסף, כמה הייתי נותן לו? רק מטבע אחת. ועכשיו דווקא בגלל שלא היה לי כסף, הוא קיבל ממני שתי מטבעות!! - - -

ככה צריכים אנו להרגיש כשאנחנו נותנים צדקה. שמחה והתלהבות.

מה עם השקלים שלנו?-

השבת הזו היא שבת של צדקות. החל משבת זו מתחילה מערכת הגבייה הכלל ישראלית בעם היהודי. מראש חודש אדר (אשר יחול השבוע) הכריזו על המגבית הזו.

לאיזה צורך גבו את הכספים? לשיפוץ כללי של בית המקדש. ולקרבנות ציבור.

כמה כסף צריך לתת כל אחד? מחצית השקל בלבד.

יש בית המקדש, וזה המקום שהפך ללב של העם, אז תתן גם אתה משהו כדי להיות שותף!. אל תתן לפילנטרופים מיליונרים לעשות את העבודה במקומך. תן מחצית השקל , ותהיה שותף.

מסר של חצי

מחצית השקל, יש בה רמז של חצי. אף אחד לא שלם. אמנם לפעמים בשעת ויכוחים , אנו נוטים לחשוב שאנחנו שלמים עם עצמנו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אבל האמת היא , שאף אחד לא שלם!. רק השלום הוא שלימות. וכשכנותנים מחצית השקל, מתחזקים באחדות.

בשביל כל אחד ואחת

השבת יקראו בבית הכנסת בשני ספרי תורה. האחד, לפרשת משפטים ובשני לפרשת שקלים.

חשוב לתת בימים אלו של חודש אדר כסף לצדקה. כל יהודי צריך לתת מחצית השקל. והמנהג הוא לתת אפילו בעד ילדים וילדות קטנים, וגם בעד תינוקות - שעדין לא נולדו.

המצוה הזו מאוד חביבה כי ממנה לומדים לאהוב את כל אחד מישראל אהבה גדולה שהרי במחצית השקל לומדים שכולם שוים לפני בורא עולם. ואין עני ואין עשיר. ולא קרוב ולא רחוק. אלא כולם קרובים וכולם אהובים. שבת שלום ומבורך!