אאא

רגע השיא של שמחת החתונה לנכד כ"ק האדמו"ר מבעלזא נרשם כשנשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב עובדיה יוסף הגיע לשמחה כשאליו מתלווה הרב יעקב סיני, חתן בנו הגאון רבי משה יוסף. הקהל פתח בשירה שמחה, ולאחר מכן בקש האדמו"ר לשיר את השיר הספרדי 'אשור אשירה לכבוד התורה'.

מרן פוסק הדור דיבר בפני עשרות אלפי החוגגים ואמר: "מורי ורבותיי, במה אקדם את פני קודשו של מורנו ורבינו שיחיה לאורך ימים טובים? על כל פועליו שהוא עושה, איך קרב את אחינו הספרדים, בכל שבטו השגיח לקרב אותם, להחזיר אותם בתשובה, כמה בעלי תשובה מסתופפים בצלו".

מרן הגר"ע יוסף ברך את האדמו"ר: "ה' יאריך ימיו ושנותיו, יראה שמחת כל צאצאיו, הקב"ה יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ידידינו היקר, ידיד נפשינו, הקב"ה ייתן לו משאלות ליבו לטובה ולברכה ויהיה בסימן טוב ובמזלך טוב ויראה עוד שובע שמעות, גילה אחר גילה, הקב"ה ייתן לו להגדיל תורה ולהאדירה ולזכות את הרבים אשריו ואשרי חלקו, פרותיהם בעולם הזה והקרן בעולם הבא, שובע שמחות".

מיד לאחר דבריו של מרן החל הקהל לשיר 'סימן טוב ומזל טוב' כשמרן פוסק הדור יצא מגדרו ועמד לרקוד עם האדמו"ר.

צפו בתיעוד המרגש.