אאא

הכנסת דנה היום (רביעי) בהצעת חוק של ח"כ יעקב אשר הפוטרת את הצורך ברישוי מידי שנה לגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים אשר בבעלות רשות מקומית כפי שנהוג בגני ילדים הממלכתיים והממלכתי-דתי.

ח"כ אשר תקף את משרד החינוך על כך שלדוגמא בעיר בני ברק יכולים להיות שני גני ילדים הסמוכים זה לזה, שניהם באחריות אותה רשות מקומית, אחד פטור מרישיון, ואילו השני מחויב לחדש מידי שנה את הרישיון.

"מה ההיגיון בעניין" שאל אשר, "תסבירו לי מה ההבדל. הרי שניהם באחריות אותה רשות מקומית, בגן הממלכתי אתם סומכים על ראש העיר, ואילו בגן הצמוד אליו המוכר שאינו רשמי אתם לא סומכים עליו, זה חלם. אבל לצערי אתם יודעים את התשובה כי כאן זה ילדים חרדים, ובגן השני לא".

לדבריו, "החוק מחריג בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים וגנים ממלכתיים וממלכתיים-דתיים מלעשות את הרישיון בכל שנה, מאחר והרישיון הוא על הרשות המקומית. הרשות המקומית לא צריכה לעשות רישיון מחדש בכל שנה, אלא בדיקה בטיחותית, חוות דעת של יועץ בטיחות, וחוות דעת תברואתית שהיא באחריות העירייה. ההחרגה הזאת, גם היא לדעתי אפליה כנגד ציבור מסוים. והראיה שבבתי ספר תיכוניים, עד לפני ארבע שנים, בתי הספר התיכוניים בכל המגזרים היו מוכרים כלא רשמיים, בבעלות העירייה. ולפני ארבע שנים שינו והחריגו גם אותם מהצורך לעשות רישיון בכל שנה".

לדברי אשר, "רישיון כל שנה זה פשוט לטרטר את המערכת על סתם. אבל זה חלק מהענישה של אלה שבחרו להיות במוכר שאינו רשמי בגלל אידאולוגיה ובגלל תרבות שלהם. הצעת החוק שלי באה ואומרת, ואתן דוגמה, הדוגמא הקלאסית לכך זה מהעיר שלי, ניהלתי אותה עד לא מכבר. בעיר בני-ברק יש למעלה מ-250 גני ילדים רגילים וחינוך מיוחד שנמצאים בבעלות העירייה. השכר לגננות ולצוות של הגן הוא של העירייה, הם עובדי עירייה לכל דבר ועניין.

"היה לי רחוב מסוים בעיר", סיפר אשר, "שבו היו שני גנים צמודים אחד לשני, גן אחד ממלכתי-דתי וגן אחד של העירייה מוכר שאינו רשמי. על הגן מצד ימין כל שנה העירייה הייתה באה, בודקת שהכול בסדר, והרישיון לא צריך להתחדש כל שנה. הגן שני, החרדי, כל שנה 'ויה דולורוזה' של חידוש רישיון".

"ואני בא ושואל: למה? הרי אותה רשות מקומית אחראית לעניין הזה. העובדים הם באחריות של הרשות המקומית, הגן הוא גן של רשות מקומית. רשות מקומית זה דבר ממלכתי במדינת ישראל, מה שמחייב חבר כנסת מחייב גם ראש עיר".

"אז גם כאן, כשאני מגיע עם הצעת חוק כזו, כבר חודש זה מיטלטל בוועדת השרים, ומאלצים את הרשות המקומית כל שנה לעבור את כל הסיפור הזה מחדש רק בגלל שהם חרדיים ושהם מוכרים ואינם רשמיים. אין לזה שום היגיון, פה הרשות המקומית אחראית, פה הרשות המקומית אחראית, אבל כאן תעשה כל שנה רישיון ותוציא מאות אלפי שקלים ובמקום השני יש לך פטור. אתה אותו ראש עיר של אותם אזרחים, של אותם ילדים.אני מקווה סיים אשר את דבריו שהעניין יטופל במלוא ברצינות".

לאור סיכום שהגיע ח"כ אשר עם שר החינוך, נדחתה ההצבעה למועד אחר בכדי לבחון מחדש את הצעת החוק מתוך מגמה לאשרו.