אאא

בתקופה האחרונה סובל מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן מחולשה בעיניו אשר  בשל ישישותו המופלגת  מעט מכבידה עליו את ראייתו, אך למרות זאת הדבר לא מונע ממנו להמשיך להגות בתורה.

החולשה בעיניים, אשר בימים האחרונים אף גרמו למרן ראש הישיבה למעט כאבים, לא מונעים ממנו בערב חג השבועות, חג קבלת התורה, לשבת וללמוד בכוחות עצמו.

בכדי להקל על מרן ראש הישיבה, הגו מקורביו פתרון וצילמו את עמודי הגמרא במהדורה מוגדלת במיוחד לעומת הגודל הרגיל, וכך זוכה מרן להגות בתורה הקדושה מתוך מסירות מופלאה ושקידה עצומה כאשר כל הסובבים והמפריעים לא מצליחים להפר את שלוות נפשו והוא שקוע בד' אמות של הלכה בלבד.

ערב חג מתן תורה תשע"ד צפו בתמונה המדברת בעד עצמה, כיצד מרן ראש הישיבה, על 101 שנותיו בלי עין הרע, יושב על מיטת הברזל הדקה והשבירה בביתו, כשהוא ללא משענת, והוגה בתוספות דיבור המתחיל "כל מקום שאתה מוצא הר גבוה" בדף מ"ה מסכת עבודה זרה פרק שלישי "כל הצלמים".