אאא

"דור שבן-דוד בא, קטגוריא בתלמידי חכמים", כך הגיב הבוקר (ראשון) שר התורה, מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, כשנשאל אודות ההשתלחות בלומדי התורה באופן כללי ובעיקר בעקבות ביטול חוק טל.‬

‫הבוקר, נשאל מרן הגר"ח קנייבסקי אודות הסערה הציבורית וההד התקשורתי סביב ביטולו של חוק טל וההשתלחות בעמלי התורה על אי-גיוסם לצה"ל.‬

הגר"ח ציטט בתגובה את דברי הגמרא בכתובות, שם נכתב: "אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא, קטגוריא בתלמידי חכמים", ורמז בדבריו כי זו הסיבה שמקטרגים על עמלי התורה.‬

מלבד זאת, במהלך השבועיים האחרונים עודכן הגר"ח בפרוטרוט על המצב סביב חוק טל שבוטל על-ידי ח"כ ישראל אייכלר, ועל-ידי בכיר בממשלה שביקר השבוע במעונו תחת מעטה חשאיות.‬

רבי חיים קנייבסקי התייחס לפוליטיקאים שהחלו להתבטאות בקיצוניות נגד לומדי התורה ובעד הגיוס לכולם, ואמר: "שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד".‬

‫ראשי ישיבות שהתייעצו עם הגר"ח קנייבסקי מה לעשות בכדי לקדם את הרעה, כאשר כבר בקיץ הקרוב לא יוכלו להגיש דיחויים ובחורי הישיבות יחשבו כעריקים, נענו על-ידי מרן כי העיקר זה לשבת וללמוד בהתמדה והשם יעזור.‬