אאא

בעוד פולמוס מעליות השבת נמשך והעולם החרדי והדתי חלוק בתוך עצמו אם מותר לעלות במעלית או לא, בבית נשיא המדינה הוצגו פיתוחים הלכתיים וטכנולוגיים המיועדים להקל על אוכלוסיה חלשה.

תצוגת הפיתוחים ההלכתיים הוצגו בבית הנשיא כחלק מתערוכה שנפתחה לציבור הרחב המבליטה הישגים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

השנה בחר משרד המדע והטכנולוגיה, בפעם הראשונה בתולדותיו, לכלול בתצוגת ההישגים של המדע הישראלי גם פרוייקטים מתחומי היהדות המשלבים מדע וטכנולוגיה עם ההלכה היהודית. שר המדע, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, הכריז על מדיניות לפיה משרדו יקדם ויכלול את הנושא 'תורה ומדע' כאחד מתחומי הפעילות של המשרד.

הבאים לתצוגת משרד המדע בבית הנשיא חלפו דרך 'שער לגלאי מתכות', מן הסוג המוכר בפתחי הקניונים, הכולל סידור שבת ייחודי. בהמשך יכלו למשש, ואף להפעיל, 'קלנועית שבת', המיועדת לנכים ומוגבלים אשר אינם מוכנים להסתגר בביתם בשבת ומנגד אינם מוותרים על צווי ההלכה.

הפרוייקטים הוצגו על ידי מכון 'צומת' להלכה וטכנולוגיה. ראש מכון 'צומת' הרב ישראל רוזן, שבימים האחרונים היה מושא לחיצים בעיתונות החרדית וזה בעקבות ביקורתו על פסק מעלית השבת, הציג את הפיתוחים לפני נשיא המדינה.

לשאלה אם קלנועית מותרת בשבת למה כבר לא להתיר רכבים - אמר הרב רוזן כי "הקלנועית, וכן סידורים נוספים לשינוע מוגבלים, מיועדים למוגבלים בלבד. לא מונח על הפרק לפתח 'רכב שבתי' לכל דורש, גם לו ניתן היה למצוא 'דרכים עוקפות' את פרטי ההלכה. דמות השבת ואוירתה הם פרמטרים הלכתיים, ורק במקרים המשיקים לתחום הרפואי והסיעודי יש פעמים הלכתיות להקל".

גלאי מתכות, מהדרין

פיתוח הלכתי טכנולוגי נוסף שהוצג בבית הנשיא הוא "גלאי המתכות למהדרין" שמה שמפתיע לגביו הוא בעיקר ההסכמה בין כל הפוסקים, כולל המחמירים מהעדה החרדית וחוגים מחמירים נוספים. הרב רוזן ניסה להסביר את ההיגיון ההלכתי לקהל הרחב: "סידור השבת בשער גלאי המתכות הוא 'למהדרין' ומיועד לכלל הציבור, ולא רק למי שנאלץ לחלוף בו בנסיבות מיוחדות.

כך, שערים כאלו הוצבו ברחבת הכותל המערבי, במערת המכפלה, בבתי חולים רבים, כולל שערי-צדק, ואפילו ביחידה לאבטחת אישים במשרד ראש הממשלה. בשער זה בשבת מבוטל החיווי הקולי ולא נדלקות שום נורית. החולף עם מתכת בכיסו גורם אך ורק ל'שינוי זרם' בלבד המתבטא במחוג ע"י סקאלה הנע יחסית לכמות המתכת החולפת בשער. שינוי זה דומה לויסות עוצמת קול במכשיר קשר או רדיו הפתוחים בהיתר בשבת".

אך למרות ההתעניינות בגלאי המתכות עיקר הדיון בבית הנשיא היה על פולמוס המעלית בשבת. בהקשר לזה אמר הרב רוזן כי "ב'מעלית השבת', הנמצאת במוקד ההתעניינות בימים אלו, אין שום אלמנט מסוג 'גרמא', אלא הכל אוטומטיזציה גמורה, המיועדת לכל" והוסיף מימרא בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל ששמע מפיו בהקשר דומה: "מצוות עונג שבת דוחה חומרות".

גלאי מתכות מהדרין


הקולונועית