אאאבהלווית רוויית יגון, ליוו אמש אלפים מתושבי מודיעין עילית, את תושב העיר - הרה"צ הרבאורי בויארזצ"ל, שנפטר אמש  בעיצומה של חתונת בנו.


בנו רבי מאיר החל את הספדו עם וידוי אישי ממה שאירע אמש בחתונה. "אבא רצה לצאת מהחתונה היישר לבית הקברות. הוא אמר לנו אני נוסע להר המנוחות, אני רוצה להתייחד עם אבי ואמי המנוח ולהיות איתם".

אמרנו לו "אבא? עכשיו באמצע החתונה?!" והוא אמר "אני מרגיש שאני חיב לבוא אליהם עכשיו"

הוא ירד אל רכבו, נכנס אליו ורצה לנסוע להר המנוחות, אני באתי להיפרד מאבא ואז קרה מה שקרה. הוא התמוטט לפתע, והשיב את נשמתו לבוראו"

מסע ההלוויה יצא מביתו ברחוב אור החיים 23 במודיעין עילית. את מסע ההספדים פתח המרא דאתרא רב העיר הגר"מ קסלר שליט"א, שביכה את הנפטר בקול בוכים, "מלאכי השרת מקבלים אותו בזרועות פתוחות, אין רגע יותר טהור  מרגע הכנסתו לחופה של בנו, בכדי לבוא לישיבה של מעלה" בכה המרא דאתרא. 

בהלוויה גם ספדו ראש ישיבת מיר ברכפלד, הרה"ג הרב ברזל שליט"א שמירר בבכי על אבדן של איש צדיק וגדול.

בהלוייה השתתף גם בנו החתן, שעמד ממרר בבכי, וקרע את בגדו - יחד עם 13 אחיו.

לאחר אמירת הקדיש ע"י 13 היתומים, המשיכה מסע ההלוייה לבית ההלוית שמגר בירושלים, ומשם המשיכה להר המנוחות בירושלים, שם נטמן ר' אורי - בדיוק כפי היכן שרצה להיות, ליד אביו ואימו.