אאא

לא זו בלבד שהציונות הדתית לא ראתה לנכון להצטרף למחאת החרדים על חילולי השבת בירושלים, העיתון "מקור ראשון", בעל הדעות הימניות-ליברליות, מפרסם טור נגד החרדים לדבר ה'.

והוא גם מפנה קריאה לציונות הדתית לתמוך בראש-העיר ירושלים ניר ברקת