אאא

שר הדתות הרב יעקב מרגי פנה היום (שלישי) לראש-הממשלה ודרש להקים באופן מיידי ועדת שרים לענייני קבורה, לאור מצוקת הקבורה בבתי העלמין בארץ ובפרט באזור גוש דן.

"מכוח החובה המנויה", כתב מרגי לנתניהו, "אבקשך להקים בהקדם את הוועדה שבנדון והנני מבקש לעמוד בראשה".

מרגי הוסיף: "לאור חשיבות הנושא, וכן בעקבות ביקורתו הקשה של מבקר המדינה בדוח האחרון שפורסם בעניין נושא הקבורה בארץ, אינני רואה אפשרות לדחות את הקמת הוועדה".