אאא

אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסק מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הוא חינוך הילדים. מרן כיהן במשך מרבית שנותיו כמגיד שיעור וכראש ישיבה לאלפים ולרבבות, ושאלות בנושאי חינוך הילדים ובני הנוער ניצבות לפתחו מסביב לשעון. 

פרק נרחב בספרו החדש של נכדו ומקורבו, הרב גדליהו הוניגסברג, עוסק במשנתו החינוכית והפדגוגית של מרן ראש-הישיבה.

לפנינו עדויות מתוך הספר, המלמדות על גישתו המיוחדת של רבן של ישראל.

"מעשה במנהל תלמוד תורה שבא לספר על מלמד שקשר לתלמיד בכיתה את ידיו ורגליו וסתם את פיו, ולאחר מכן אף הניחו בפח אשפה זאת בכדי לשבור את עקשנותו. מרן ראש הישיבה הורה בצורה חד משמעית לסלקו מלהיות מחנך ולמרות שהגיעו למחרת מלמדים אחרים בכדי ללמד עליו זכות - אמר מרן שאין להשאירו".

בעדות נוספת, מסופר על אדם שסיפר למרן על בחור שעשה מעשה מגונה ושאל מה לעשות איתו. "דע לך שאני יכול לומר לך על אנשים שהם היום גדולים התורה ויראה והינם תלמידי חכמים ממש, ואתה תשתומם לשמוע איזה עוונות ודברים מקולקלים עשו בצעירותם", השיב מרן ראש-הישיבה.

מוסיף הרב הוניגסברג ומספר: "היה איזה אברך שתפסו אותו בקלקלתו במעשה מגונה, ואמרתי למרן שמסתמא אותו אברך הינו "חולני" והגיב בחריפות: 'אתה רוצה למחוק את פרשת עריות מהתורה? וכן שאר פרשיות הכל בתירוץ של מחלה? זה לא מחלה. זה תאווה. זה יצר הרע'".

באשר לסילוק בחורים מישיבות, דעתו של מרן נחרצת וברורה: "מה בחור יעשה ברחוב חודש ימים?", שאל. "מה לעשות שרוב הבחורים נכשלים בגיל הזה בימי הבחרות. השנים האלו של הבגרות מאוד קשות. קשה מאוד להתגבר".

משגיח בישיבה סיפר למרן על ההחלטה 'לזרוק' מהישיבה בחורים שנסעו לטיול. ראש הישיבה הגיב: "אם יזרקו זה לא יועיל - להיפך; כשיתפרסם הסיפור, יתרבו עוד תלמידים שיעשו כן. דע לך שאם מסלקים בחור מהישיבה לרחוב פשוט הורגים אותו", אמר.

בפרק מתפרסם סיפור המלמד על גישתו החינוכית של ראש-הישיבה, שהתייחס לנושא השמחה בישיבות. "אי אפשר לשבת ברצינות תהומית כל הזמן", אמר מרן הגראי"ל שטיינמן, "צריך שתהיה שמחה מידי פעם".

עדות נוספת עוסקת בנערה שירדה מהדרך. מרן נשאל האם להוציאה מהבית והשיב בחריפות: "אם יוציאו אותה, היא תהיה גויה".