אאא

ההידרדרות החמורה במצבו של מרן פוסק הדור הגאון רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה, הנאבק ברגעים אלו חייו, מאחד את כל העם היהודי בתפילה וזעקה לרפואתו.

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שמע בשעה האחרונה ממקורביו על מצבו הרפואי החמור של מרן הגרח"ע יוסף וביקש את ספר התהילים כשהוא מבקש לברר את שמו המדויק של מרן עם השם שנוסף לו על-ידי הרבנים.

מקורביו מבקשים מכל בחורי הישיבות להקדיש את לימוד התורה, ביום זה של פתיחת 'זמן חורף', לרפואת רבינו חיים עובדיה יוסף בן ג'ורגיה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

בעקבות כך, נאמרו פרקי תהילים ברבים מהכוללים שבנשיאות מרן ראש הישיבה.

כ"ק האדמו"ר מבעלזא הורה אף הוא לפני זמן קצר לכל בחורי הישיבות ואברכי הכוללים לומר פרקי תהילים לרפואתו השלימה של מרן הרב עובדיה יוסף.

בנוסף, נערכים מניינים מיוחדים של תפילות ואמירת פרקי תהילים בישיבות הליטאיות 'חברון גבעת מרדכי' ו'עטרת ישראל' לאור הוראתם של ראשי הישיבה.

גם בחסידות ערלוי הורה כ"ק האדמו"ר לבחורי הישיבה להפסיק את הלימוד ולומר פרקי תהילים לרפואת מרן שליט"א.