אאא

גדולי התורה שהשתתפו הערב (ראשון) בכינוס ועד הישיבות בביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ברחוב חזון איש 5 בבני ברק, יצאו מהתפעלות מכוח מנהיגותו והכרעתו של מרן ראש הישיבה וצלילות מחשבתו, כאשר בגיל 101 ראש הישיבה עדיין מנתח ודן בכל נושא לאורכו ולרוחבו ומעמיק בו בכל היקפו ולכל פרטיו עד שהוא מכריע בנידון.

במהלך דבריו הכואבים בכינוס התבטא מרן הגראי"ל בחריפות ואמר כי בעבר הגזירות על עולם התורה והפגיעה בחומות היהדות היו על ידי גויים ואילו כיום לצערינו ולדאבונינו כל הגזירות הינם על ידי יהודים.

בתום הכינוס תיעד "כיכר השבת" רגע נדיר בו שוחח מרן הגראי"ל בחביבות רבה עם מרנן הגאון הרב גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', והגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת 'עטרת ישראל', כשברקע נראה גם הגר"מ ברזובסקי, ראש ישיבת סלונים כשהוא מאזין לשיחה.

ראש הישיבה ציטט לגדולי ישראל את דברי הגמרא ממסכת חולין שכתוב "ואני אברכם", שהכהנים מברכים בשליחות הקדוש ברוך הוא.

בשלב זה אמר הגר"ג אדלשטיין שעל פי על הסימנים אנו בזמנים של חבלי משיח וזמן הגאולה. לאחר מכן ציטט מרן הגראי"ל מזמירות השבת "מחבלי משיח יוצלו לרווחה", כאשר ראשי הישיבות דנו האם גדולי הדור הם בבחינת שבת.

כזכור, חברי העמותה הוותיקה אישרו בכינוס את הצטרפותם של מספר חברים חדשים, זאת על פי הוראתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, וביניהם, הגרמ"מ פרבשטיין ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי, הגר"א פינקל ראש ישיבת מיר, הגר"ד לנדו ראש ישיבת סלבודקא, הגר"מ ברזובסקי ראש ישיבת סלונים, והגרמ"ד הלברשטאם ראש ישיבת צאנז.

המטרה בין היתר הינה לחדש את דמותו של ועד הישיבות, שהפך בשנתיים האחרונות לגוף דומיננטי המתאם את נושאי מעמדם של בני הישיבות אל מול רשויות החוק ושלטונות הצבא, זאת מתוך כפיפות מוחלטת לגדולי הדור.

בסיום הישיבה חתמו הרבנים על מכתב הקורא לבני הישיבות שלא ליפול ברוחם בעת הזאת: "באנו בזאת בקריאה לבני הישיבות המסולאים יחיו, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם, תחזקנה ידיכם במלחמתה של התורה, הגבירו חיילים בעמלה ואל תשיתו לבכם לכל הקמים והמפריעים לכם".

בנוסף, גדולי הדור קראו ל"תומכין דאורייתא בכל מקומות מושבותיכם, דווקא בעזת הזאת החלצו חושים לעמוד לימין מוסדות ונושאי עולה שלא ימוטו ח"ו וברוכים תהיו אתם בכל הברכות האמורות למחזיקי ומקיימי התורה".