אאא

שנה למהפך בעיתון הבית של תנועת דגל התורה 'יתד נאמן':  לידי 'כיכר השבת' הגיע מכתב תשובה מיוחד מאת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי בו נשאל האם לעשות מנוי לעיתון הפלס והשיב נחרצות כי הדבר בכלל איסור "היזהרו בגחלתן". 

בשאלה שהוצגה בפני שר התורה נכתב: "לכבוד רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. אבקש בזה ממרן להשיב על שאלותי, הנה התפרסם בכל תפוצות ישראל מכתב מרן על החובה לציית לכל מוציא פיו של מרן מנהיג הדור הגראי"ל שטינמן, והוסיף מרן במכתב "והזהרו בגחלתן" אשר כמובן זה מטיל פחד גדול. ועתה מנסים לעשות מנוים על עיתון בשם 'הפלס'" סיפר השואל במכתבו.

בהמשך המכתב כתב השואל: "רצוני לשאול: ב. האם אסור להיות מנוי ע"ז. ב. האם לעשות מנוי זה בכלל אזהרת מרן שליט"א "והזהרו בגחלתן".

מרן הגר"ח קניבסקי, הידוע בתשובותיו הקצרות והחדות, השיב: "אסור והוא בכלל".

כזכור, לפני שנה בדיוק נערכה אסיפה במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן שליט״א בה הוחלט על הבעלות החדשה בחברה ובעמותה השולטת ביתד נאמן, והוכרז על מינויו של הנגיד שמעון גליק כיו״ר הדירקטוריון.

בעקבות כך נכנס לעיתון בבעלות החדשה מכתבו של מרן הגר״ח קנייבסקי בו קבע מרן שר התורה כי הנהגת הדור מסורה למרן הגראיל שטיינמן. 

"הנה הנהגת הדור מסורה כיום למרן גאון ישראל הגראי"ל שטיינמן שליט"א, אשר כל מעשיו לשם שמים" כתב אז הגר"ח קנייבסקי, "והנה עתה זכינו שמרן שליט"א ע"פ הוראת מורי חמי (הרב אלישיב, י.כ) נטל עליו כל הנהגת העיתון יתד נאמן אשר אאמו"ר זללה"ה יסדו יחד עם מו"ר מרן הגרא"מ שך זללה"ה. והנה חובה לכל לציית לכל מוצא פיו של מרן שליט"א והזהרו בגחלתן, ובזה מקיימים מ"ע ועשית ככל אשר יורוך, וכל העוזרים והמסייעים בהנהלת העיתון החדשה בראשות הר"ר שמעון גליק שליט"א יתברכו בכל טוב סלה" חתם הרב קנייבסקי את מכתבו.

לאחר מאבק משפטי שנמשך במשך מספר חודשים החליטו בהנהלה הישנה לפתוח עיתון חדש בשם ״הפלס״ שייצג את אנשי הפלג הירושלמי. בעקבות כך הפך הפילוג ברחוב הליטאי לעובדה מוגמרת, כשדעתם של גדולי ישראל ובהם מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן והגר״ח קנייבסקי הינה נגד העיתון החדש.

המכתב שנחשף הערב, מוכיח שוב את דעתו האיתנה של מרן הגר״ח קנייבסקי, כפי שבאה לידי ביטוי בכל מהלך השנה האחרונה, לפיה הנהגת הדור מסורה לרב שטיינמן ויש לקבלה ללא עוררין.