אאא

ערב הקמת הממשלה החדשה, מתבטא נשיא מועצת חכמי התורה, מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף על גזירת הגיוס ומקונן: "רוצים לבטל את התורה מאיתנו". 

אמש (חמישי) בכנס בני התורה הספרדים, בהשתתפות אלפי תלמידי ישיבה ואברכי כולל שהתקיים בירושלים, אמר הרב: "עכשיו שמו עיניהם עלינו. רוצים לבטל את התורה מאיתנו. כמה שאנחנו נשתדל יותר אז נבטל את דעתם, יפר עצתם יקלקל מחשבותם, צריכים רק להשתדל בכל עוז ללמוד וללמד, ללמוד בכל הכוח, אנחנו נשתדל בכל הכוח והקב"ה יעזור לנו".

הרב העביר מסר מרגיע לבני התורה, ואמר: "ה' אתנו אל תראו, אין לנו ממה לפחד, 'אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אליקנו נזכיר, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד', צריך להשתדל להתמיד בלימוד".

מרן הגר"ע המשיך: "נכון שעכשיו עוד מעט פסח, אנשים יוצאים כמו בין הזמנים. לא, לא יבזבזו את הזמן, ינצלו כל רגע שאפשר ללמוד תורה, כשיראו בשמיים שאנחנו מתחזקים בתורה אז יפרו עצת אויבנו, ישיב להם גמולם בראשם, ונזכה כולנו שיבוא משיח צידקנו ויגאל אותנו מכל הצרות".

צפו בדבריו המלאים של הגר"ע יוסף.