אאא

עשרות הגיעו אמש (ראשון) לסוכתו של הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר בירושלים לקבל את ברכתו ולקיים את מצוות 'הקבלת פני רהו' בחג.

את האווירה הנעימו פייטנים רבים בראשם החזן ר' חיים לוק.

במהלך המעמד נודע לגר"ש עמאר על הניתוח הדחוף שעובר מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף, וזה  הורה להפסיק את התזמורת ואמר יחד עם הקהל פרקי תהילים לרפואת הגר"ע.

לאחר מכן ערך מי שברך להחלמתו המלאה של הגר"ע.

הרב עמאר סיפר לקהל, כי ביקר אך לפני כמה שעות בחדרו של הגר"ע יוסף בבית החולים וערך יחד עמו תפילה מיוחדת להחלמתו. "הרב עדיין זקוק לרחמי שמים מרובים וחובה עלינו להתכנס ולהרבות בתפלות", אמר. משיצא מרן מחדר הניתוח קראו יחד כולם 'מזמור לתודה'.