אאא

עטופי אבל ויגון דוויים ודואבים ליוו המוני בית ישראל למנוחות במוצאי שמיני חג עצרת, את הרבנית הצדקנית מרת רוחמא אבוחצירא ע"ה בעיר רמלה.

הרבנית מרת רוחמא אביחצירא ע"ה נולדה לאביה הגדול רבי ישראל אבוחצירא זיע"א, המכונה ´בבא סאלי´ ולאמה הצדקנית המופלאת מרת פריחא אביחצירא ע"ה. היה זה כשלוש שנים לאחר שנולד לרב בנו בכורו הגה"ק רבי מאיר אביחצירא זיע"א ביום י´ בטבת תרע"ז.

באותו החדש ממש לאחר כשלוש שנים בשנת תר"פ נולדה הרבנית רוחמא ע"ה להוריה בעיר תאפילאלת, שבמרוקו. היה זה ליל קודם יום השלושים לפטירת דודה הגדול חס"ק רבי דוד אבוחצירא הי"ד המוכונה ´עטרת ראשנו´. אותו העת אביה הגדול לא היה בעיר עקב מלחמות המוסלמים עם הצרפתים שכבשו אז את מרכז מרוקו.

בהיותה כבת עשר שנים נישאה לבן דודה החסיד רבי אברהם אביחצירא זיע"א המכונה ´בבא הנה´.

רבי אברהם נולד בתרע"ה לאביו רבי יצחק ה´בבא חאקי´ ולאמו הצדקנית מרת אסתר ע"ה שהיתה בתו הבכורה של הגה"ק רבי דוד אביחצירא ע"ה.

כאמור רבי אברהם נשא לאשה את בת דודו הרבנית רוחמא ע"ה החתונה התקיימה בעיר בובניב שבמחוז תאפילאלת ביום ה´ בתמוז תר"צ.

עם עלותם ארצה, התגוררו בעיר יבנה וכיהן כרבה של העיר. ביתו היוה מפעל של תורה וחסד בעיר. לאחר פטירת אביו עקר לעיר רמלה שם כיהן תחת אביו עד לפטירתו בחדש כסלו תשל"ד.

הרבנית רוחמא ע"ה היתה לו לעזר ולסיוע בכל מפעליו הגדולים.

במסע הלוייה שהתקיים במוצאי שמחת תורה כאשר אלפי בני ישראל חוגגים את שמחת תורה, המוני בני ישראל ליוו את הרבנית למנוחות עולמים.

"כיכר השבת" מגיש תיעוד מהלוויה ומהשבעה, שאיחדו את האדמו"רים הקדושים לבית אבוחצירא.