אאא

נגיד בנק ישראל הודיע על שורה של הנחיות חדשות לבנקים שנועדו להגביל את שיעור המשכנתאות שניתנות ללווים לרכישת דירות מגורים וכן  את מינונן של המשכנתאות ברבית משתנה בסל הכולל של המשכנתא.

הנחיות הנגיד נועדו להבטיח את איתנות הבנקים ולמנוע סיכוני קריסה של בנקים כפי שראינו בארה"ב ובמדינות רבות אחרות בשלושת השנים האחרונות.

הליקוי הגדול שטמון בהנחיות החדשות מתייחס להיותן סקטוריאליות, קרי, מכוונות להבטחת איתנות הבנקים. ההנחיות החדשות מתעלמות מהקשיים שהם מעמידות לגבי לווים מיוחדים הנזקקים למשכנתאות לרכישת דירתם הראשונה או לרכישת דירה חליפית גדולה יותר.

תפקידה של הממשלה לאזן את הנחיות בנק ישראל בדרך של הרחבת והגמשת הקריטריונים לקבלת הלוואות זכאות. הלוואות הזכאות ניתנות ע"י המדינה ומאופיינות בהיותן ארוכות טווח - 25-28 שנים ובשעור רבית מועדף.

גובה הלוואת הזכאות נקבע עפ"י ניקוד זכאות המשקלל שורה של גורמים בעלי אופי סוציאלי ו/או העדפה לאומית.

עפ"י המצב הקיים, הקבוצות הזכאיות לקבלת הלוואת זכאות מועדפת הינן בעיקר  זוגות ותיקים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 - במרכז הארץ, רווקים מעל גיל 21 באזורי פיתוח, משפחות חד הוריות, דיירי שכונות שיקום, משפחות המתגוררות בתנאי מצוקה, רוכשי דירות באזורי פיתוח, בעלי דירה חלקיים, ועוד.

על הממשלה לעשות רויזיה במפתח מתן הנקודות לצרכי קבלת הלוואות זכאות באופן שינתנו קבוע כי נקודות זכאות עודפות למשפחות ברוכות ילדים, לחיילים משוחררים ששרתו ביחידות מבצעיות וכן ינתנו נקודות זכאות עודפות לצרכי שיפור דיור של משפחות המתגוררות בצפיפות העולה על שתי נפשות לחדר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אמנם איתנות הבנקים חשובה. אך הראיה הכוללת של האיתנות החברתית חשובה יותר.

בראיה הכוללת שלה מחוייבת הממשלה, אין מקום לפעולות מגזריות המרעות עם אוכלוסיות חלשות ו/או משפחות מרובות ילדים. איתנותה של כל חברה מותנית בחיזוק כל מרכיביה.

לא תהיה תועלת לאומית אם הבנקים יהיו איתנים ומאידך מאות אלפי אזרחים יגורו בצפיפות לא אנושית המאפיינת מדינות נחשלות.

הרחבת הקריטריונים להלוואות זכאות יחד עם הפשרת קרקעות לבניה בהיקפים גדולים יכולים להוות, יחד עם הנחיות בנק ישראל, בסיס לתכנית כוללת שתקדם במשולב את האינטרסים הכלכליים והחברתיים של המדינה.

במדינה שבה משכורותיהן החדשיות של ראשי הבנקאים  נמדדות בשש ספרות, ראוי שימצאו המשאבים לחיזוקן של הזכאים האמיתיים להלוואות דיור מועדפות.