אאא

בהודעה רשמית מטעם סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן נקבעה עמדת משרד הבריאות בענין המורכב והרגיש של קביעת מוות מוחי נשימתי, כפי דרישת ההלכה, לפיו קביעת מוות תיקבע רק לאחר הפסקת פעילות הלב ולא לאחר מוות מוחי חלילה.

חוק מוות מוחי נשימתי שנכנס לתוקף באחרונה קובע הליך רפואי מפורט לקביעת מוות מוחי. לפי החוק, מוות מוחי נשימתי ייקבע על ידי שני רופאים שהוסמכו לכך על ידי ועדת הסמכה ומעקב רפואית ציבורית. זאת לאחר שהרופא המטפל יידע את בני משפחתו של המטופל, כי קיים חשש שהמטופל נמצא במצב של מוות מוחי נשימתי וישמע את דעתם בעניין.

במקביל נקבע בחוק האמור, אליו התנגדה סיעת יהדות התורה שדרשה הכללת תיקון בחוק, שאף מעוגן בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, כי אם קביעת מוות מוחי נשימתי מנוגדת להשקפת עולמו של המטופל, לא יופסק הטיפול התומך ישירות בטיפול נשימתי וכי במצב כזה לא ינותק חלילה החולה ממכשירי ההנשמה.

הודעת סגן השר הרב ליצמן באה לאור פניית רבנים, מורי הוראה וכן מצד נציגי ציבור, שביקשו את התערבות סגן השר בכדי לקבוע נהלים ברורים בתחום קביעת המוות בבתי החולים, בצורה שימנע קביעת מוות האסורה עפ"י ההלכה, בעוד שלצערנו הדבר ניתן בחוק הישראלי. הרב ליצמן שנועץ בגדולי ישראל בנידון החליט כמובן לקבוע את עמדת ההלכה היהודית ובהודעתו הרשמית שהוקראה בפתיחת יום ההסכמה לקביעת מוות נשמתי, בידי ד"ר חזי  לוי, ראש מנהל הרפואה במשרד הבריאות כתב הרב ליצמן: "הנני מבהיר את עמדתי הנחרצת הנסמכת על ההלכה היהודית שקובעת כי קביעת מוות יכולה שתיעשה רק לאחר הפסקת פעילות הלב וכל עוד הלב פועל – האדם נחשב כאדם חי על כל המשתמע מכך. כל גדולי הרבנים סבורים שכל פעילות גם אם היא מתבצעת לאחר מוות מוחי אסורה בתכלית".

בהודעת סגן שר הבריאות אף חזר הרב ליצמן על הוראת חוזר מנכ"ל משרד הבריאות (חוזר מס' 27/09 שהתפרסם בב' סיון תשס"ט - הנחיות ליישום חוק מוות מוחי נשימתי התשס"ח – 2008) שם נאמר בפירוש כי "אם קביעת מוות מוחי נשימתי מנוגדת לדתו או להשקפת עולמו של החולה לפי מידע שהתקבל מבני משפחתו, לא ינותק המטופל ממכשיר ההנשמה ולא יופסק הטיפול התומך ישירות בטיפול הנשימתי בו עד להפסקת פעילות הלב. מיקום הטיפול יקבע עפ"י שיקול דעת מקצועי", כך הודגש בהודעת סגן השר הרב ליצמן, מתוך הודעת חוזר מנכ"ל משרד הבריאות. 

הודעתו סגן השר הרב ליצמן הביאה לתגובות רבות במערכת הבריאות, כולל ביקורת מצד גורמים שונים. ח"כ עתניאל שנלר (קדימה) שיזם את החוק האמור יצא בהתקפה נגד ליצמן והגדיר את מכתבו כלי נגד ביצוע החוק", אך מקורבי סגן שר הבריאות ליצמן מסרו בתגובה, כי "חוק זה חוק, אך זו הדעה האישית של סגן השר ליצמן וזו עמדתו והוא עומד מאחוריה בצורה מלאה כפי דעת ההלכה. חוזר המנכ"ל בנושא זה מתיר למשפחה שרוצה להמתין להפסקת פעילות הלב לחכות לכך ויש לכבד אותה".