אאא

סערת סמינר "זלזניק" באלעד: המחוז החרדי במשרד החינוך העביר בימים האחרונים אולטימטום לסמינר "זלזניק" שהוקם באלעד, והציב בפניו שתי ברירות לקבל 50 אחוזים ספרדיות או שיוצא נגדו צו סגירה.

ל"כיכר השבת" נודע כי משרד החינוך דורש מהסמינר לדאוג להרכב עדתי של חצי ספרדיות וחצי אשכנזיות, להתחייב לקבל תלמידות בשנה הבאה בשיטת 'כיתות מזינות' מבית הספר בית יעקב החדש בעיר ולפעול במסגרת עמותה שנמצאת בבעלות גורמים שאינם קשורים ליוזמי האפליה.

על פי האולטימטום שהציב משרד החינוך, באם הסמינר לא יקבל את התנאים האלה בתוך כמה ימים יוצא לו צו סגירה.

האולטימטום מגיע בתום חודשים של התדיינות בין אנשי המחוז החרדי במשרד החינוך לבין ראש עיריית אלעד ישראל פרוש והוא הועבר באמצעותו למפעילי הסמינר הפיראטי. פרוש עצמו ניסה בחודשים האחרונים למצוא מספר פתרונות לבעיה אשר נתקלו בהתנגדות של עסקנים שונים בעיר.

במהלך חודשים אלה נמנעו במשרד החינוך להוציא צו סגירה למקום בשל מחסור בפתרון לתלמידות הלומדות בו. אולטימטום דומה, בדבר הכיתות המזינות, הוצב בפני סמינר 'לדעת חכמה' אשר נפתח בשנה שעברה באלעד ואשר פועל אף הוא, בשלב זה, ללא רישיון.

באם דרישות משרד החינוך יתקבלו המשמעות היא כי לראשונה יפעלו סמינרים בישראל שבהם מתקיימת שיטת הכיתות המזינות, כאשר תלמידות בית הספר היסודי עולות באופן אוטומטי יחד לסמינר, והרכבם העדתי של הסמינר שווה.

באם דרישות המשרד יידחו, הסאגה באלעד עתידה להימשך ואולי אף להחריף לאחר שיוצא צו סגירה לסמינר ועשרות התלמידות יצטרכו לחפש מקום לימוד מחוץ לעיר.

כזכור, תחילת הפרשייה לפני כשלושה חודשים כאשר הנהלת סמינר זלזניק באלעד גיבשה קבוצה של תלמידות ממוצא אשכנזי והודיעה לכל הקבוצה על קבלה ללימודים ודחתה במקביל את כל התלמידות הספרדיות. עם היוודע הדבר, ביטל משרד החינוך בהחלטה תקדימית את הרישום והורה לקיימו מחדש בפיקוח מוגבר.

ברישום המחודש נרשמו לסמינר זלזניק תלמידות ספרדיות בלבד. הקבוצה האשכנזית הקימה סמינר פרטי שזכה מאז לכינוי 'זלזניק האשכנזי', ואשר נמצא כעת בעין הסערה בעיר.

תגובת עיריית אלעד טרם נתקבלה.