אאא

פרשת האפליה בסמינר באלעד: משרד החינוך הודיע למנהלת הסמינר לאה זלזניק כי הם שוקלים לבטל את הרישום שנעשה לשנת הלימודים הבאה.

בשבוע שעבר התעוררה סערה סביב סוגיית האפליה בסמינר זלזניק באלעד כאשר הסמינר שהוקם עבור הבנות הספרדיות החליט להפוך אותו לאשכנזי וברישום האחרון, מתוך 119 בנות שנרשמו, 30 בנות קבלו תשובה חיובית מתוכן רק חמש בנות ממוצא ספרדי, כל שאר הבנות לא התקבלו כאשר במקרה מרבית הבנות ספרדיות.

לידי "כיכר השבת" הגיע מכתב של מאיר שמעוני, מנהל המחוז במשרד החינוך, בו הוא מודיע למנהלת כי בכוונתו לבטל את הרישום שנעשה לשנת הלימודים הבאה.

"הרינו להודיעך כי אנו שוקלים לבטל את הרישום למוסד החינוך שבהנהלתך, ולהורות על קיום רישום מחדש למוסד החינוך", כותב שמעוני.

מנהל המחוז מוסיף ומסביר במכתבו כי "זאת לאור, תלונות רבות על ליקויים חמורים בקיום הנחיות הרישום. פניות חוזרות ונשנות מטעמנו למשלוח מכתבי התשובה למשפחות הנרשמות. פניות חוזרות ונשנות מטעמנו לקבלת סטטוס רישום. פניית רשות החינוך המקומית, שעניינה ליקויים בהליך הרישום".

מנהל המחוז תוקף את העובדה, שעל פי תלונות ההורים, נקבע יום רישום לספרדיות ויום רישום לאשכנזיות וכותב: "הליכי הרישום נועדו לקדם הליך שקוף ואחיד, שנועד לקדם את השוויון בקבלה למוסד החינוך. מהתלונות שהגיעו לידינו עולה, לכאורה, כי עקרון השוויון נפגע. מהתלונות עולה כי בבית הספר התנהלו שני מועדי רישום שונים ונפרדים, האחד - פורסם באופן פורמלי, והשני - לא פורסם באופן פורמלי, ולא התקיים במשרדי מוסד החינוך. במסגרת זו קוימו, גם שני מבחנים שונים, לכאורה, על כל המשתמע מכך".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"עוד עולה מהתלונות שהתקבלו בעניין הרישום למוסד החינוך כי משפחות התלמידות, אשר נרשמו במועדי הרישום, כקבוע בדין, נדחו, לאחר שחיכו פרק זמן ארוך מהסביר למכתבי התשובה, על אף פניות חוזרות ונשנות של מפקחת מטעמנו בעניין זה. לעומת זאת, התלמידות שנרשמו ברישום המאוחר התקבלו".

"לאור האמור לעיל", כותב מנהל המחוז שמעוני, "אנו שוקלים, כאמור, לבטל את הליכי הרישום הפגומים, ולהורות על קיום הליכי רישום מחדש, לרבות קיום מבחן אחיד לכלל הבנות הנרשמות, במועד אחד, כמקובל".

בסיום המכתב מזמין מנהל המחוז את המנהלת לשימוע: "טרם קבלת החלטה בעניין זה, הרינו לזמנך לבירור בעניין זה בפניי, ביום ראשון י' בסיון תשע"ה במשרד החינוך כנפי נשרים 22 ירושלים  במסגרת זו, נבקשך להעלות טענותייך בעניין. אי התייצבות במועד הנקוב כמוהו כוויתור מטעמך על האפשרות להעלות את טענותייך, והרישום למוסד החינוך יבוטל".

"כאמור, עד לקיומו של הבירור האמור, מוקפאות כלל החלטות הקבלה והדחייה של תלמידות המוסד", מסיים שמעוני את מכתבו.