אאא

יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני וח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס נפגשו אתמול (חמישי) עם שר התיירות בלשכתו בענין מתחם הציון הקדוש במירון והדרכים העולות אליו. הפגישה נועדה בעיקר כדי למצוא פתרונות ולהביא לתיאום בין הגופים הפועלים בשטח לקראת יום ההילולא בל"ג בעומר, וכדי לקבוע אחריות מיניסטריאלית אחת על המדיניות, ההיערכות וביצוע המטלות העומדות לקראת בוא ההמונים בל"ג בעומר לאתרא קדישא מירון.

במהלך הפגישה תיארו יו"ר ועדת הכספים הרב גפני וח"כ הרב מוזס בפני שר התיירות מר סטס מסשניקוב כיצד כל אחד מהגופים האמורים לעסוק בענין מגלגל את האחריות לטיפול במפגעים במירון אל עבר הגופים האחרים. חברי הכנסת ביקשו משר התיירות כי משרדו ייטול תחת סמכותו והנהגתו את הטיפול באירועי מירון בל"ג בעומר על כל פרטיו, ובמידה והדברים יתעכבו בשל העדר תקציב, יסייע בכך יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני.

"הגיע הזמן שגוף בעל סמכות אחת ייקח אחריות מלאה, תוך ריכוז תקציבים הנוגעים לביצוע המטלות השונות והמגוונות לפי חשיבותם. כמו כן ירכז אותו גוף את הטיפול המעשי והטכני בשטח, תוך ראייה בעלת אופק רחב, ללא פיזור סמכויות בין גופים רבים כל כך" – אמרו. עוד הוסיפו כי לפי נתוני הסטטיסטיקה "אתר מירון הוא המקום השני המתוייר ביותר בארץ (לאחר הכותל המערבי), ולפיכך לא יתכן שדווקא משרד התיירות יניח למצב כפי שהוא כיום".

שר התיירות הודיע לחברי הכנסת כי הוא אכן לוקח תחת אחריותו את ריכוז הנושא וכבר הורה לאנשי משרדו להיערך לקראת אירועי מירון על כל המשתמע מכך על מנת שביום ל"ג בעומר יוכלו המוני המתפללים המגיעים לפקוד את קבר רשב"י ולהנות מדרכי גישה ראויות.

שר התיירות סיפר בפגישה כי בכוונתו לסייר בשטח בלווי נציגי כל הגופים, הרשויות והמשרדים היעודיים העוסקים בעניין. במהלך הסיור מתכוון השר לעשות את הדרך אל האתר תוך שהוא עובר את אותו התהליך והמסלול שעל כל אחד מהרבבות לעבור בדרכו אל ציון הרשב"י, וזאת כדי לעמוד מקרוב על הבעיות וללמוד את הכשלים האפשריים.

השר הזמין את חברי הכנסת להצטרף אליו לסיור וכאמור, ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס נענה לבקשתו.