אאא

חברת בזק, בניהולו של אבי גבאי, לא תספוג קנסות בשל סירובה לספק שירותי תמסורת למתחרותיה, סלקום ופרטנר, בבואן לחבר לקוחות עסקיים. כך החליט משרד התקשורת, וזאת על אף שמבחינה משפטית העובדה שבזק מסרבת לספק שירותים אלה משמעה שהחברה מפרה את תנאי הרישיון שלה ועל כן מחייבת הטלת קנסות.

ההחלטה נובעת מכך שהמשרד החליט שלא להחמיר עם החברה בשלב הזה, אלא לתת לה הזדמנות נוספת לחבר לקוחות עסקיים של פרטנר וסלקום. במקרה שלא תעשה כן, משרד התקשורת יגיב בהטלת קנסות.

לאחר החג מתכוונים במשרד להודיע לבזק על דחיית טענתה לפיה היא יכולה לנהוג במדיניות סלקטיבית, ולא למכור שירותי תמסורת ללקוחות של פרטנר וסלקום בשל היותן מתחרות שלה בתחום התשתיות.

גישה סלחנית

הסירוב של בזק למכור שירותי תשתית למתחרותיה, המגובה בחוות דעת משפטית של משרד ארדינסט-בן נתן ושות´, נדחה, כאמור, על ידי המשרד, ובימים אלה עובדים על הכנת המכתב שיורה לה למכור שירותי תמסורת ללא הפליה ובמחיר שווה לכל מפעיל שיבקש. המכתב צפוי להתפרסם בקרוב.

במשרד נשמעו טענות כי אם בזק מפרה את תנאי הרישיון שלה בעקבות סירובה למכור שירותי תמסורת לפרטנר ולסלקום, הרי שקיימת חובה לקנוס אותה בשל כך. נציין כי ניתן לקנוס אפילו רטרואקטיבית אם המשרד סבור שמדובר במעשה חמור, אך נראה כי המשרד מעוניין לאמץ גישה סלחנית במקרה הזה.

סלקום כבר איבדה לקוח

פרטנר וסלקום מפעילות לחץ כבד על משרד התקשורת בעניין זה, משום שהגישה של בזק למכור שירותי תמסורת על פי רצונה מנעה מהן בכמה מקרים להציע שירותים ללקוחות עסקיים גדולים, בעלי כמה סניפים, שרצו להתחבר באמצעות תמסורת של בזק.

המקרה שבעטיו סלקום התלוננה נבע מעסקה גדולה שרקמה החברה, ושבה התחייבה לספק שירותי תמסורת ללקוח גדול שרצה לעזוב את בזק ולעבור אליה. הבעיה היתה שבכמה סניפים של אותו לקוח סלקום היתה זקוקה לשירותי תמסורת של בזק. בזק מצדה סירבה לספק לה שירותים אלה והעסקה נפלה. בזק טענה שסלקום יכולה לחבר בעצמה את הלקוח על יד סלילת סיבים אופטיים לסניפיו.

הטענה של בזק היא עמדה עקרונית לפיה היא לא חייבת למכור שירותים למתחרה שלה שלוקח ממנה לקוחות, בגלל שלה אסור להציע הנחות, שכן מחיריה נמצאים תחת פיקוח. לטענתה, סלקום או פרטנר יכולות להניח סיבים אופטיים בעצמן, ולא צריכות להישען על תשתיות שהיא ביצעה כדי לקחת לה לקוחות היכן שנוח להן, זאת בעוד בזק מחויבת למכור שירותים בכל הארץ במחירים שווים.