אאא

כינונה של הממשלה החדשה בראשות בנימין נתניהו ושותפיו יאיר לפיד ונפתלי בנט גורמת לחששות גדולים בקרב בני הציבור החרדי לגבי הגזירות הצפויות על עולם התורה וסוגיית גיוס בחורי הישיבות. כעת נחשף ההסכם הסופי בין המפלגות הקובע את המתווה המוסכם לגבי שאלת השוויון בנטל.

בתחילת ההסכם נכתבים דברים חשובים בזכותו של עולם התורה ובאחד מהסעיפים מוזכר חשיבות ומרכזיות לימוד התורה כערך מרכזי במדינת ישראל. אולם, לאחר מכן מוצגת בפירוט מלא התוכנית המהפכנית לגיוס בחורי הישיבות לצה״ל.

"בימי תקומתה של מדינת ישראל, מתוך חורבות הגלות ועשן הכבשנים, נולדה מחדש הריבונות היהודית בארץ ישראל. אך לא רק היא קמה לתחיה - גם עולם התורה החל להשתקם מהריסותיו. ההצלחה היתה פלאית: בשישים וחמש השנים האחרונות קמו ישיבות רבות, לומדי התורה גדלים ומשגשגים, וחריפות ולמדנות בוקעים ממרכזי התורה הפזורים לאורכה ולרוחבה של הארץ" נכתב בהסכם.

על פי התוכנית, לצבא תיהיה זכות קדימה בבחירת כוח האדם המתגייס, וכן יוקמו מסלולים ייעודיים ומותאמים בשירות האזרחי והצבאי לשילוב חרדים.

בתוך כך יוגדל מספר החרדים בגלאי 18 עד 21 המתגייסים לצבא כשמתוכם לפחות 1600 ישרתו שירות קרבי. כאשר בנוסף תורחב תוכנית 'שוחר טוב' ל-900 תלמידים במחזור.

החשש הגדול מתגשם: רק 1800 יוכרו כ"מתמידים"

מכל שנתון גיוס יוכרו 1800 איש שהגיעו לגיל 21 וטרם גויסו כ"מתמידים", ובתמורה יתחייבו ללמוד עד גיל 26 ויזכו לפטור מיידי משירות בטחון ולמילגת לימודים גדולה יותר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כמו כן, יוגברו מנגנוני האכיפה והבקרה לאיתור משתמטים ויוטלו עליהם סנקציות כלכליות אישיות.

עוד עולה מהסיכום כי במהלך שנת 2013 ייפתח גדוד חרדי קרבי נוסף, ובשנת 2014 יוקם גם בסיס טירונים חרדי. 

"משנת 2015 שירות החובה בצה"ל יקוצר בהדרגה עד לשנתיים. צה"ל יגדיר יחידות ותפקידים שבהן השירות יהיה ארוך יותר. המשרתים שירות ארוך מן המינימום יזכו לתגמול כספי ובמענק למימון לימודים אקדמיים" נכתב בהסכם. 

עוד סוכם בין המפלגות, כי תוקם ועדה מיוחדת בראשות 'יש עתיד', שתגיש תוך 45 יום הצעת חוק סופית בנושא: "עם כינון הממשלה תוקם ועדת שרים, בה יהיה נציג אחד לכל אחת מסיעות הקואליציה, למעט סיעת "הליכוד- ביתנו" לה יהיו שני נציגים ובראשה יעמוד שר מטעם "יש עתיד”. ועדת השרים תגיש בתוך 45 ימים מיום הקמת הממשלה את הצעת החוק בנושא. הצעת החוק תעבור במליאת הממשלה לפני הגשת תקציב 2013 לכנסת. ועדת שרים זו תפעל כוועדת מעקב על ביצוע החוק והתקדמות התהליך במהלך כל כהונת הממשלה".