אאא

הפילוג הליטאי: אבי מנקיס, מועמד מספר חמש במפלגת 'בני תורה' בירושלים פנה בימים האחרונים באמצעות עורכי דינו אל הנהלת כולל 'עטרת שלמה' בבית שמש בדרישה להשיבו לכולל וזאת לאחר שלטענתו לימודיו במקום הופסקו מסיבות פוליטיות.

במכתב ששיגרו משרד עו"ד הברמן שטרן נחום נכתב כי מר מנקיס לומד בישיבת עטרת שלמה החל משנת 2007 ונחשב לתלמיד מוערך כשהישיבה ממלאת לדבריהם את זמנו ומרצו ומהווה את חוג חבריו.

אלא, שלפני שבוע הציג מר מנקיס את מועמדותו למועצת העיר ירושלים במסגרת רשימת בני תורה ונראה כי עובדה זו והעובדה שהרשימה אינה מתייחסת לזרם הדתי אליו משתייכת הישיבה התקבלה ברוח שלילית ולכן הודיעו למר מנקיס כי אין לו עוד מקום בישיבה וכי עליו לעזוב את לימודיו ולצאת מחוץ לכותליה.

כך קרה, שלאחר שנים של לימוד בישיבה, בלא שימוע ושיחות טלפון וללא כל נימוק, כשהקשר כמעט מובן מאליו, "סולק" מנקיס מרשת הכוללים. 

לדברי עורכי הדין, השימוש בכלי מרות ככלי להשפיע על קיומו של הליך דמוקרטי והנסיון להניע אדם מלהציג מועמדות או להענישו על שהגיש מועמדות, מהווה פגיעה חמורה בטוהר המידות ובהליך הדמוקרטי.

עורכי הדין מפרטים כי מדובר במשמעות חמורה במיוחד לאור העובדה שמדובר במוסד הממומן מכספי ציבור וכן בשל העובדה שהדבר התקיים ללא שימוע ונתינת הזדמנות הוגנת למר מנקיס להסביר את עצמו.

|לאור כל האמור, דורשים עורכי הדין להחזיר את מר מנקיס ללימודים ללא כל דיחוי ובאם לא כן שומר מינקיס על זכותו לפנות לבית הדין המוסמך לקבלת סעד" מסרו עורכי דינו. 

מנגד, בהנהלת הכולל טוענים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי אין כל קשר בין הפסקת לימודיו של מנקיס בישיבה לבין פעילות פוליטית או ציבורית כזאת או אחרת.

לדבריהם, מנקיס לא עמד בכללי הלימודים הנהוגים במקום ועוד הפריע למוסר הלימודים של תלמידים נוספים ועל כן הנהלת הכולל נאלצה להודיע לו על הפסקת לימודיו, מהסיבה ש"לא ייתכן מצב בו אדם מצהיר כי תורתו אומנותו אך מנגד פועל כנגד רוח הישיבה ולומדיה".