אאא

רב שכונה ד' באשדוד, וראש ישיבת אדר היקר בעיר, הרב יוסף זייני תוקף בחריפות את עלון השבת של ארגון רבני צהר.

לפי הדיווח באתר סרוגים, באחרונה הוא שיגר מכתב לרבה של קרית שמונה, הרב צפניה דרורי, רב העיר רמת גן ונשיא ארגון צהר, הרב יעקב אריאל, והרב שמואל דוד, רבה של עפולה. המכתב נשלח לאחר שהרבנים הללו כתבו מאמרים שפורסמו בעלון האחרון של ארגון צהר שעסק ברבנים ראשיים.

הרב זייני כתב להם: "בעלון האחרון של ארגון מסוים שבהם מאמריכם מופיעים העז העורך לשים ככותרת ללא שום קשר למאמרי הרבנים לדפים אלו וכאלו גם ככותרת על מאמריכם את הדברים הללו "מי בכלל צריך רב ראשי?" בטוחני שהדבר לא נעשה על דעתכם/

"מדוע ארגון כביכול של רבנים ציוניים רשאי להפיץ לבתי כנסת תועבה זו בשבת שקוראים בה על מעשה העגל?"

"לי נראה שהדבר לא פחות חמור מאשר "יתד נאמן" היה כותב 'מי זקוק למדינת ישראל".

בהמשך מציין הרב זייני: "אחרי אלף בקשות הסליחה מכם נראה לי שעליכם להסתלק מכל שותפות עם הארגון המראה טלפיו הטהורים ואין תוכו כברו. הנני כותב לכם בשעה שהעיר אשדוד מופגזת במשך כל היום ויש לנו מספיק מחבלים בחוץ ואיננו זקוקים למכרסמים מבפנים."

את המכתב חותם הרב במילים: "הנני מביע בזאת את התפילה שהקב"ה ישמור את כל חכמי ישראל בכל מקומות מושבותיהם, כהסברו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל ושתמשיכו להעניק מחכמתכם וממידותיכם לקהילותיכם ולכל בית ישראל."