אאא

מליאת הכנסת דנה הבוקר (רביעי) בשאילתא דחופה שהגיש יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני אודות שכרם של בכירי עמותת חדו"ש שחר אילן ואורי רגב העולה על מיליון שקלים בשנה. 

ח"כ גפני פנה בנושא לשר המשפטים יעקב נאמן, ואמר כי מהדוח הכספי של עמותת חדו"ש (חופש דת ושוויון) לשנת 2010 עולה שרוב ההכנסות מהעמותה הולך לשכר בכיריה. גפני שאל האם בוצעה ביקורת עומק בעמותה, והאם מקובל על רשם העמותות שרוב כספי העמותה יופנו לשכר חבריה?

בתגובה לשאלתו, ענה שר המשפטים יעקב נאמן כי "בעמותת חדו"ש לא נערכה ביקורת עומק, בין היתר מאחר ומדובר בעמותה שלא ביקשה ולא ניתן לה אישור ניהול תקין, בפועל יוצא מכך היא לא יכולה ליהנות מכספי מדינה או מהטבות מס לתורמים". 

שר המשפטים הוסיף כי "רשם העמותות לא קיבל פניה המצביעה על חשש להתנהלות בלתי תקינה, דבר שיכול היה להוות שיקול במסגרת ההחלטה לערוך ביקורת עומק לעמותה".

נאמן הוסיף כי "אין איסור על עמותה לשלם שכר סביר לעובדיה ובהקשר זה, מהדיווח של העמותה עולה שבשנת 2010 אורי רגב קיבל 661,579 שקל, ושחר אילן קיבל 347,290 שקל".

לאור זאת הודיע שר המשפטים יעקב נאמן כי פנה היום לרשם העמותות בבקשה לבחון האם הוצאות השכר של עמותת חדו"ש הם בלתי סבירות במידה כזו שיש בהם שימוש לא נכון בכספי העמותה, "כשנקבל את התשובה מרשם העמותות נטפל בה".

לפקח על תרומות

יו"ר הכנסת רובי ריבלין אמר במהלך הדיון בנושא, כי מבלי להתייחס לעמותה ספציפית זו, יש לבחון את נושא הפיקוח ככלל.

"לא יתכן שכל אחד יקים עמותה ויגבה כספים בלי אישור. השאלה האם יש פיקוח לעניין של גיוס תרומות, גם אם לא מדובר בנושא של הוצאה מוכרת במס? לא צריך להעמיד בפני הציבור מכשול. לא יכול להיות שכל אחד יקים עמותה והאזרח יחשוב שמדובר בעמותה ציבורית מפוקחת". 

ח"כ הרב גפני הוסיף והביא בפני חברי הכנסת מסמך רשמי של רשם העמותות הקובע כי תקרת הוצאות הנהלת העמותה מוגדרת בנהלים: "נוהל רשם העמותות קובע שאם מחזור העמותה הוא קטן מעשרה מיליון שקלים, אפשר להעניק עד 25% להוצאות השכר וההנהלה, לאנשיה.

"אנו מדברים כאן על עמותה שהמחזור שלה הוא מיליון וחצי שקלים, וכמעט תשעים אחוז מהכסף בפועל הולך לשכרם של שני הבכירים. אסור להחזיק עמותה שרוב השכר הולך למשכורות של בכיריה".

"הדרת נשים", גרסת אילן ורגב

גפני הוסיף וציין, "שני בכירי העמותה מקבלים שכר של מיליון שקל יחד, והם אלו שמטיפים לנו על הדרת נשים?... הם מעסיקים אישה במשרדם אשר משתכרת בשנה שכר שהם משתכרים בשבועיים. עלות השכר של כל אחד מהגברים בממוצע עומד על חצי מיליון שקל בשנה, והאישה? מקבלת ארבעים אלף שקל שכר לשנה שלמה". 

בתגובה לדברים אלו ציין שוב שר המשפטים יעקב נאמן כי, "במסגרת הפנייה שלי לרשם העמותות לבדיקת הנושא לעומקו, תיבדק העמותה והעובדות הללו, ותינתן עליהם תשובה". 

תגובת חדו"ש

מעמותת חדו"ש נמסר בתגובה: "חדו"ש הוקמה בסיועו הפעיל של המנהיג ואיש העסקים סטנלי גולד, כמסגרת למאבק למען חופש הדת והשוויון בנטל ואינה מקבלת אגורה מכספי משלמי המסים. פעילות העמותה מתבססת על עבודתם של נשיא התנועה הרפורמית העולמית לשעבר, הרב עו"ד אורי רגב.

"רגב והעיתונאי הבכיר שחר אילן, אשר השתכרו בתפקידיהם הקודמים סכומים גבוהים משמעותית. המעבר לניהול חדו"ש היה כרוך בירידה משמעותית בשכרם. החשיבות שיו"ר ועדת הכספים מייחס לחדו"ש מלמדת עד כמה הצליחה העמותה בפעילותה. גולד וייתר תורמי חדו"ש מרוצים מאוד מהשינוי באווירה הציבורית בישראל בתקופת פעילותה של העמותה.

"השינוי הזה הושפע מאוד מהמידע האמין והנתונים שחדו"ש מספקת בקביעות. הם מרוצים גם מהשותפות בין ישראל לתפוצות שיצר רגב למען חופש הדת. אחרישנים בועדת הכספים גפני כנראה עדין לא למד להבדיל בין כספי ציבור לכספי תרומות של אנשים פרטיים. זאת, כנראה כיוון שהוא רגיל לנהוג בכספי ציבור כבשלו ומנצל אותם למימון ההשתמטות מהשכלה, צבא ועבודה, תוך פגיעה גוברת בעתיד מדינת ישראל, בטחונה וכלכלתה".