אאא

פחות מ-48 שעות מאז פגישת הפיוס בין האדמו"רים מסאטמר ובעלזא, נשמעים קולות של המתנגדים לשלום בין שתי החצרות.

מודעות שמתפרסמות הבוקר ברחבי ירושלים ובני ברק, תוקפות חזיתית את פגישת הפיוס.

בין היתר נכתב: "מול המחזה המביש כאשר בעבור תאוות וכבוד המדומה נפגשו יחדיו, אחד אשר התיימר לייצג את היהדות החרדית בגולת אריאל (האדמו"ר מסאטמאר י.כ) עם השני אשר לפני שלושים שנה ויותר רצה להשתלט על היהדות החרדית (האדמו"ר מבעלזא י.כ).

"מני אז, מבצע מהלכים מסוכנים 'רעפארם' בתוככי קהילתו בשונה ובאופן חמור ביותר, מכל מחנה פורצי גדר למיניהם לפרוץ פרצות בחומת דת ישראל. אשר כולם היו גדורים בה מאז ומתמיד ולשנות את צביון היהדות החרדית ללא היכר".

המתקפה בעיקרה מופנית כלפי האדמו"ר מסאטמר. הוא מכונה "אדון המתיימר אשר ממרחקים הגיע להרוס ולרמוס חצרי, ובהתרפסות לשגעון הפרסומת את מלחמת ההתבדלות אשר היתה באמנה עלי בני תומר בשצף קצף מנסה להשכיח, תקע סכין בלב ליבה של היהדות הנאמנה, להכשיר את השרץ בק'ן טעמים שדופות קדים".

הפשקוויל נחתם בהבהרה חד משמעית: "העדה החרדית על אלפי נאמניה ומוסדותיה החוסים בצילה בארה"ק יחד רבבות אלפי בניגולת אריאל, תמשיך לצעוד על מבועי ההתבדלות בדרך ישראל סבא, מסורה ומורשה מב"ק רבינו הקדוש מסאטמאר זיע"א בעל ויועל משה מרא דארעא קדישא, ומכריזה בזה 'שבנא וסייעתו השלימו, חזקיה וסייעתו לא השלימו".

על המודעות חתומים: "נאמני העדה החרדית".