אאא

טיוטת השינויים בחוק ההסדרים מציגה כמה שינויים והקלות בגזירות שהיו מתוכננות נגד המגזר החרדי.

התיקון הראשון נוגע לדחיית לוחות הזמנים הנוגע להנחות במעונות יום לאבות. הטיוטה החדשה דוחה בשנה נוספת את יישום החלת הקריטריונים של סבסוד מעונות היום. בטיוטת התיקונים הדרישה שהאב יעבוד כדי לקבל סבסוד למעון לא תחל בשנת הלימודים הקרובה, אלא תחל בהדרגה רק בשנת הלימודים שלאחר מכן. במסגרת זו, אב חרדי יידרש לעבוד לפחות עשר שעות עבודה בשבוע כדי שמשפחה תקבל סבסוד למעון. בהמשך, האב יצטרך לעמוד בקריטריונים זהים לאם, 28 שעות עבודה שבועיות, אך רק בשנת הלימודים 2017–2018.

כמו כן, נדחה סעיף כושר ההשתכרות: לפי הנוסח הקודם, החל מ־2014 תנאי לקבלת הנחה בארנונה יהיה מיצוי כושר השתכרות. מי שלא עומד בסעיף זה היה צפוי לאבד ב־2014 חצי מההנחה שקיבל השנה. לאחר התיקון, מי שלא יעמוד בתנאי זה ב־2014 יהיה זכאי לשני שלישים משיעור ההנחה וב־2015 לשליש מההנחה.

בתחום החינוך, נכללה בטיוטה הקודמת דרישה לקביעת מכסות לסמינרים להכשרת מורים במגזר החרדי במוסדות שיתוקצבו, בדומה לנהוג במכללות להכשרת עובדי הוראה. הסיבה להוצאת הסעיף היא החלטה משותפת של משרד החינוך והאוצר כי משרד החינוך יטפל בנושא. מנגד, נקבע בטיוטה הנוכחית כי כבר בשנה הקרובה יוקם מערך פיקוח על מערכת החינוך החרדית.