אאא

נדחתה בקשתו של השר לשעבר שלמה בניזרי, לדיון נוסף בבית המשפט העליון. לאחר שהחמיר את עונשו לארבע שנות מאסר, דחה היום השופט אליעזר ריבלין את בקשתו של בניזרי לדיון חוזר.

ריבלין ציין כי העונש אכן הוחמר באופן בולט אך אין לו ספק שבית המשפט היה ער לכלל השיקולים שהובאו בפניו. פסק זה ניתן לאחר שעורכי דינו של בניזרי ציינו בעתירתם כי מדובר בקביעת מדיניות חדשה ומחמירה במיוחד כלפי עבירות שחיתות.

השופט ריבלין ציין כי לא נמצאה כל עילה לקיומו של דיון נוסף. "אין כל ספק שבית המשפט העליון היה ער למכלול השיקולים שהובאו לפניו הנוגעים לגזר הדין, לרבות הנסיבות האישיות והמחיר הכרוך בהרשעה ובענישה מבחינתו של בניזרי, אולם אין יסוד לסברה שבית המשפט העליון עצם עין במקרה זה את עיניו והתעלם מנסיבות רלוונטיות לקביעת שיעור העונש", קבע השופט.

ריבלין ציין "התוויה זו אינה צריכה דיון נוסף, אלא הטמעה ויישום, הן בשדרות השלטון והן בשדרות המשפט".