אאא

בעתירה שהגיש המרכז ליהדות פלורליסטית נטען כי משרד התחבורה ביזה את בית המשפט בכך שאפשר הפעלת קווי מהדרין באלעד ולא המתין לסיום עבודת הוועדה המיוחדת שהוקמה במשרד התחבורה לבדיקת קווי המהדרין במגזר החרדי.

המדובר בקווים 284 מהעיר אלעד לישובי נחל שורק וקו 251 מאלעד לאשדוד, במקום קו 258 הקודם.

השופט פרו' אליקים רובינשטיין דחה את העתירה וקיבל את עמדת משרד התחבורה כי אין מדובר בהפעלת קווי מהדרין ודחה את בקשת העותרים שביקשו שבהמ"ש יורה נגד הפעלת הקווים.

משרד התחבורה טען, כי הקווים החדשים אינם בעלי מסלול ייעודי, הינם עוצרים גם במקומות לא חרדיים ולא נקבע בהם כל הסדר מהדרין. אם קיים הסדר כזה, טען משרד התחבורה, מדובר בהסדר שקיבלו על עצמם הנוסעים מדעת עצמם. השופט רובינשטיין קיבל את תשובת משרד התחבורה.

להחלטה זו , אומרים גורמים משפטיים, אין כל משמעות עתידית והשלכה על כלל קווי המהדרין במגזר. מדובר בקווים שאכן לפי מסלולם אינם ייעודיים למגזר החרדי ועתירת הרפורמים הייתה קנטרנית. להיפך. ההחלטה הנוכחית תקשה על משרד התחבורה לתכנן קווים ייעודיים של ממש שהינם באופן מפורש מתוכננים כדי לאפשר הסדר מהדרין.

כפי שכבר הכריע בית המשפט העליון, ההחלטה הסופית תסתמך על על מסקנות הוועדה המיוחדת לבדיקת קווי המהדרין אשר לא ברור כיצד תחליט. להחלטת השופט רובינשטיין אין השפעה ונגיעה על דיוניה. הועדה צפוייה לפרסם את המלצותיה בשבועות הקרובים.