אאא

השבוע יצא-לאור ספר חדש "משנתו של הרבי מליובאוויטש" מאת הרב מאיר אליטוב. בספר, העוסק באופן מקיף ומעמיק במאפייני משנתו של האדמו"ר זצוק"ל ובתכניה, מבאר הרב מאיר אליטוב בין השאר את ה'יחידות' האחרונה בין האדמו"ר לראשל"צ רבי מרדכי אליהו זצוק"ל.

הרב אליטוב מוכיח אחד לאחד שמאחורי כל הגמרות והמדרשים שנאמרו בחלל החדר בבקיאות מבהילה, מסתתר למעשה דין-תורה נוקב להבאת הגאולה תיכף ומיד וללא ייסורים על ישראל.

האדמו"ר שביקש מהרב אליהו להיות הדיין בעניין זה, מביא למעלה מארבעים ציטוטים שונים להוכחת שיטתו והרב המשמש כדיין במעמד זה מביא ציטוטים נגדיים.

בסוף ה'יחידות' מסכים לבסוף הרב לדעת הרבי ואומר שאכן יש לפסוק מיד על בא הגאולה.

בסוף ה'יחידות' המבוארת מופיע בספר פסק-הדין שכתב הרב בכתב-ידו והחתים על עשרים ושלושה איש (דיני נפשות), רובם ככולם דיינים ידועים ומוכרים.

על-פי החלטת תלמידיו נקבר הרב כשהפסק הנ"ל בתוך ידו הקדושה.

אנו מגישים את תצלום פסק הדין באדיבות אתר חב"ד COL.