אאא

בחפירות הנערכות בירושלים ברחוב שמואל הנביא לפני הקמת בניין מגורים, בניהולם של ד"ר עופר שיאון ויהודה רפיאנו מרשות העתיקות, נחשפה מחצבה עתיקה משלהי ימי בית שני (בת כ-2,030 שנה), המשתרעת על שטח של כדונם.

"מידות האבנים שנחצבו במקום מתאימות לכתלי בית המקדש", מסביר מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות ד"ר עופר שיאון.

חשיפת המחצבה מעניקה הזדמנות נדירה להיווכח בעוצמת מפעל הבנייה, המתוארת בכתבים ההיסטוריים. על פי הכתוב, חציבת אבני בית המקדש ארכה שמונה שנים בעוד בית המקדש עצמו נבנה, ככל הנראה, בתקופת קצרה יחסית של שנתיים בלבד.