אאא

אלפי חרדים הפגינו אמש מול הקונסוליה הישראלית בניו-יורק כהזדהות עם אחיהם הירושלמים, בעקבות אירועי השבועות האחרונים בבירה.

גם לולא דגלי ארה"ב שהונפו שם, לצד שלטי תמיכה לרוב, לא היה כל דמיון בינה לבין ההפגנות הסוערות בירושלים. הסדר נשמר, ומעבר לנאומים חוצבי להבות וקריאות קצובות, ההפגנה עברה בשקט יחסי.

לדברי אחד ממארגני העצרת, הרב שמואל משה שטרן נכחו במקום כ-3,000 איש, רובם המכריע חסידי סאטמר שבאו מהשכונות הסמוכות. "דייני ופוסקי העדה קראו למשטרת ישראל לשים קץ לאלימות בירושלים", הוא מספר. "זו היתה הפגנה מסודרת, בתאום המשטרה המקומית כמובן, וזו סנונית ראשונה משורת מחאות שעוד יבואו".

העצרת נקרא ע"י חברי התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא               

יו"ר הרב מרדכי ברילל הי"ו, מגדולי העסקנים בארה"ב, פתח העצרת

נאמו:

הגה"צ ר' מאיר יודא טענענבוים שליט"א, אבדק"ק טשאַטה (קרית יואל)

הגה"צ ר' שלמה יודא מייזעלס שליט"א, אבדק"ק אבני שלמה שליט"א, (מאנסי)

הגה"צ ר' יקותיאל יודא פילאָפף שליט"א, חבר בית דין צדק קהל יטב לב דסאַטמאַר (וויליאַמסבורג) (תמונה 7)

הרה"ח ר' משה דוד ניעדערמאַן שליט"א, יו"ר התאחדות הקהלות והאירגונים בוויליאמסוברג, נאם באנגלית (תמונה 1)

הרב החסיד המפורסם ר' אלעזר אלימלך שטערן שליט"א, ראש העסקנים למען כל קדשי בני ישראל בארה"ב, (תמונה 4)

הרה"ג ר' מנחם אונגאַר שליט"א, אבדק"ק שדה משה באָראָ פּאַרק וראש הכולל נייטרא וויליאַמסבורג, הקריא פרקי תהלים (תמונה 3 בטלית)

הרה"ג ר' שמואל טייטלבוים שליט"א, ראה"כ מעוררי השחר, פסוקי יחוד

הרה"ח ר' יצחק גרינפעלד הי"ו, מחשובי העסקנים סיים במשא העצרת

גם נאמו העסקנים מארה"ק 

הג"ר דוד מיכאל שמידל שליט"א, יו"ר אתרא קדישא וראה"כ בטבריא

הגאון הרב ר' שלום ברוך ראָסעט שליט"א, מגדולי המשפיעים בירושלים

הרב ר' אייזיק ווייס שליט"א, מגדולי עסקני סאטמאר ירושלים

הרב ר' יעקב דאַווידאָוויטש שליט"א, מחשובי תולדות אהרן, חותן האברך הנדרס (תמונה 2 בטלית)