אאא

פרשת חניון ספרא. סוף: מפקד משטרת ירושלים ניצב אהרן פרנקו הודיע לפני דקות אחדות כי חניון ספרא יהיה סגור בשבת.

קודם ההצהרה, נפגש פרנקו עם גאב"ד ירושלים הגאון רבי טוביה וייס שליט"א. הפגישה נערכה קרוב לשעה ובמהלכה הודיע ניצב פרנקו על החלטת המשטרה. יצויין, כי עמדת הגאב"ד הייתה מראשית המאבק - כי החניון חייב להיות סגור.

עדיין לא ברור איזה פיתרון יהיה למצוקת החנייה, עליה דיבר כל העת ראש-העיר ירושלים ניר ברקת.


כיכר השבת ימשיך לעקוב ולדווח.