אאא

קצבתם של כ-42 אלף ניצולי שואה, המטופלים על ידי הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, תגדל - כפי שקבע צו שר האוצר מחודש ספטמבר 2008. כך נמסר אמש (ב´) ממשרד האוצר.

גמלתם החודשית של ניצולי שואה תעודכן בסוף חודש מאי, במסגרת יישום המלצות "דוח דורנר" (ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה). התוספת החודשית נעה בין 160 שקל ל-395 שקל, בהתאם לדרגת הנכות. עלות תוספת הקצבה בשנת 2009 הינה כ-80 מיליון שקל.

משרד האוצר מסביר, כי הגמלה מתעדכנת אחת לשנה, כאשר התוספת משולמת בגמלת חודש מאי. הגדלת הקצבה נעשית באופן אוטומטי לפי אחוזי הנכות שהוכרו לניצול הזכאי ואין צורך בפניה מיוחדת לשם כך.

כזכור, בעקבות המלצות ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופטת (בדימוס) דליה דורנר, החליטה ממשלת ישראל באוגוסט 2008 לאמץ את עיקרי האמור בדו"ח. כך, שהזכאים לקצבה לפי אחוזי הנכות שהוכרו להם, יקבלו השלמה לסכום לפי דרגת נכותם. התוספת לקצבה שולמה רטרואקטיבית החל מתחילת ינואר 2008.