אאא

ביום חמישי האחרון התקיימה באולמי 'הוד והדר' בבני-ברק שמחת נישואי נינת מרן פוסק הדור בעל ה"שבט הלוי" הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר.

הכלה היא נכדה לבנו הרה"צ רבי חיים מאיר הלוי וואזנר, בת לחתנו הרב  מרדכי גלבר, דיין קהילת מונקאטש בבני ברק.

החתן הוא נכד גאב"ד אנטוורפן הגה"צ רבי אלתר אליהו רובינשטיין זצ"ל בן הגאון רבי חיים יהודה רובינשטיין ר"מ בישיבת בעלזא בני ברק, חתן ראש ישיבת בעלזא בני ברק הגה"צ רבי חיים צבי שפירא.

בשמחה הגדולה השתתפו חסידים ותלמידים רבים כשמרן הגר"ש וואזנר כובד בסידור קידושין.

צפו בתיעוד של משה גולדשטיין צלם 'הציבור החרדי'.